Terug naar startpagina

KERK EN LEVEN:     NIEUWS VAN ONZE PAROCHIE

Klik hier voor meer info nopens BUURT-INZET

Klik hier voor volgende edities met parochienieuws verschenen in Kerk en Leven
Editie van 2 mei
Editie van 9 mei
Editie van 16 mei
Editie van 23 mei
Editie van 30 mei
Editie van 6 juni
Editie van 13 juni
Editie van 20 juni
Editie van 27 juni
Editie van 18 juli


Buurt-In-Zet

 
Wat maakt een mens gelukkig?

Kleine dingen in het leven kunnen je een tevreden gevoel geven. Bijvoorbeeld, als je een iets wat verdere buur die je nu niet kent, een  kleine dienst kan verlenen. Of omgekeerd, je ontvangt zo maar gratuit hulp.   

Buren zetten zich in in Buurt-in-zet

We leren op die manier wat meer mensen in onze buurt kennen.
Het is goed wonen waar mensen elkaar kennen en om elkaar geven.
Met Buurt-In-Zet willen we daar mee aan bouwen. 

Dankzij de werkgroep onthaal….

Onze parochiale werkgroep “onthaal” heeft ondertussen bij bijna  alle mensen van de parochie een informatiefolder over Buurt-In-Zet afgegeven.   Bart Lefever als initiatiefnemer voor de parochie en Jan Miermans langs de zijde van het dienstencentrum ‘tHofland,  danken via deze weg  van harte alle leden van de werkgroep onthaal voor hun inzet.  

…starten we met een ploeg enthousiaste vrijwilligers.

Deze grote inspanning is niet vruchteloos geweest want we kunnen op dit moment  meedelen dat  11 mensen zich reeds als vrijwilliger hebben aangemeld.  We zijn dankbaar dat we deze mensen gevonden hebben. 

Wil je er ook nog bij?

Wie nog interesse zou hebben voor Buurt-In-Zet zowel als vrijwilliger of als persoon die graag geholpen zou worden, kan  steeds contact opnemen met

Wie nog interesse zou hebben voor Buurt-In-Zet zowel als vrijwilliger of als persoon die graag geholpen zou worden, kan  steeds contact opnemen met

Bart Lefever   tel 057 / 36 30 05  E-mail  blfvthuis@hotmail.com
of
Jan Miermans  tel 057 / 23 94 90 E-mail dienstencentrum@hofland.be


 Editie van 2 mei

H. Communie

Op vrijdag 4 mei brengt pater Boni bij zieken en bejaarden de H. Communie.

  

Wij gedenken dankbaar

1. Familiekring. Op dinsdag 3 en woensdag 4 april werd er met man en macht gewerkt aan de vernieuwing van het dak van de Familiekring in de Crescendostraat: asbestverwijdering, isoleren van de zaal. In de komende weken zal het plafond verwijderd worden en de verlichting vernieuwd worden. De deuren worden eveneens gerenoveerd en muren geschilderd.  

2. Eerste Communie. Op maandag 16 april kwam de werkgroep eerste communie samen. De tweede ouderavond werd voorbereid en de eerste communieviering op punt gesteld. De brief aan de ouders met uitnodiging voor de ouderavond en praktische punten in verband met de voorbereiding en de eerste communieviering werd opgemaakt. Aan de ouders wordt gevraagd het aantal en de namen op te geven voor de voorbehouden plaatsen. Vanaf 30 april wordt er iedere dag in het gezin gebeden uit het boekje ‘Nog tien dagen”.  

3. Parochiaal team. Op donderdag 19 april kwam het parochiaal team samen. Na de gebruikelijke bezinning en studie op het evangelie van de komende zondag besprak men de klassieke punten: familienieuws, wat voorbij was en wat komt. De diensten van de Goede Week en de vieringen van de verenigingen Samana en Okra werden als zeer goed geëvalueerd. Er werd veel aandacht besteed enerzijds aan de opheffing van de federatie van de Zalige Jan van Waasten: Boezinge Sint Michiel, Elverdinge Sint Petrus en Paulus, Brielen O.-L.-Vrouw, Zuidschote St.-Leonardus en anderzijds de verruiming van de Pastorale Eenheid O. L. Vr. van Vrede Ieper. Hoe het verder moet na het vertrek van Pater Boni in september werd onder de aandacht gebracht. Op donderdag 24 mei zal men in een verkennend en toekomstgericht perspectief deze evolutie bekijken met de vrijgestelden van de pastorale eenheid. .

 We zien verlangend uit naar.

1. Eerste communie. Bij het verschijnen van dit nummer scheiden ons nog acht dagen van de eerste communie (10 mei om 10 uur). Bij onze eerste communicanten thuis wordt er intens gebeden vanuit het gebedenboekje ‘Nog tien dagen”,. De vele repetities staan met stip aangeduid in de agenda. Op maandagavond 7 mei om 19.30 u  komen de vele ouders die een bijzondere taak in de viering op zich hebben genomen naar de kerk. Op dinsdag 8 mei om 16 uur repeteert het koor en de eerste communicanten de liederen voor de viering. In de dagen voor de eerste communieviering zal men weer beroep kunnen doen op velen om alles in gereedheid te brengen voor de viering. Nu al hartelijk dank.

2. Vormsel. Op zaterdag 19 mei komt onze bisschop het vormsel toedienen aan 44 vormelingen.

* Vormselviering. Bij zijn bezoek aan de bisschop werd de vormselviering doorgenomen. In de catechistenbijeenkomst van woensdag 25 april werd de viering verder op punt gesteld.  

* Biechtvieringen. Op woensdag 2 en donderdag 3 mei in de tuin van Franciscushuyze.

* Repetities. Op woensdag 16 en donderdag 17 mei.

* Vormselwake. Op de vooravond van het vormsel vrijdag 18 mei om 19 uur.

3. De meimand. Bidden aan de Mariakapelletjes.

Hier de eerste beurten

° Maandag 7 mei: Kapelletje  aan ’t Hoeveke, Familie Vanhecke.

° Maandag 14 mei: Aan de boom in de Tybaertstraat, Familie Jaecques

° Woensdag 16 mei: Pannenhuisstraat 34  Familie Debergh

4. Meibedevaarten. Onze Okra heeft hun meibedevaart op dinsdag 15 mei naar Dadizele en onze Samana gaat op bedevaart ook naar Dadizele op dinsdag 22 mei.

5. Rommelmarkt. Op zondag 6 mei organiseert onze PIB hun jaarlijkse Rommelmarkt. Dat de rommelmarkt weer een gebeurtenis mag worden waar mensen elkaar ontmoeten. Dat in een minzame glimlach, door een bemoedigend woord, door een gezellig vertoeven in de tent wonderen geschieden. Dat de standhouders en de PIB rijkelijk beloond mogen worden door een goed centje te verdienen. Dat de zon mag schijnen hoog aan de hemel en zeker in het hart van allen die de Rommelmarkt organiseren en deze zullen bezoeken.

Terug naar editie overzicht


Editie van 9 mei

Gedoopt

Eben Vandeplassche, zoon van Birger en Joke Goethals, Ter Berken 10, 8980 Zonnebeke.  

 

Wij gedenken dankbaar

1. Eerste communie.

* Tweede ouderavond. Op maandag 23 april hadden we in de kerk onze tweede ouderavond voor de ouders van onze 39 eerste communicanten. De avond bestond uit twee grote delen. Het eerste deel was een bezinnend gedeelte. Elke ouder had een grote tekening gekregen van een brood waarin vijf verhalen uit het leven van Jezus stonden afgebeeld. Onderaan de tekening stonden vijf woorden: vergeven, leren, bidden, delen en maaltijd vieren. Pater Boni onderlijnde dat Jezus tot zich nemen in het teken van het brood “Het Jezus-brood” ons de kracht geeft om te leven zoals Jezus. Vanuit meegebrachte groenten, brood, druiven en wijn samen met de beker en hostiebrood werd vanuit een levenshouding van ouders naar hun kinderen toe duidelijk hoe Jezus zich geeft in het teken van brood en wijn. Met twee gelijke kindertruitjes: eentje gekregen van de ouders en het ander zomaar gevonden op een rommelmarkt liet men aanvoelen dat in het truitje van de ouders gekregen meer insteekt dan men kan zien met het blote oog en voelen met de handen. Vanuit het hart en geloof ervaart men in het truitje van de ouders: liefde, genegenheid, zelfgave. Zo werd de stap gezet naar het Jezus-brood, de hostie waarin Jezus zich helemaal geeft zonder dat men dat ziet met de ogen en in het lichamelijk voelen. Op Jezus woord, geloven we dat Jezus daar echt aanwezig is.

In het tweede gedeelte werd de communieviering overlopen. Ouders werden aangesproken om op een bijzondere wijze deel te nemen aan de viering. De leerkrachten hadden geen moeite om hiervoor namen van ouders te noteren. Er was een enorme grote bereidheid. Met die ouders die hun naam hebben opgegeven wordt er op maandag 7 mei geoefend.  

* In de klas. Op dinsdag 24 april, daags na de tweede ouderavond, ging pater Boni naar de drie klassen van het eerste leerjaar. In een lesuur van 50 minuten maakte hij ruim tijd om de tekening van dat grote brood met de vijf verhalen van Jezus door te nemen. Het verhaal van Zacheüs (vergeven); het verhaal van Jezus als de twaalfjarige in de tempel (om de verhalen van God met zijn volk te leren), het verhaal van Jezus bij de kinderen, gebrekkigen en noodlijdenden (zijn tijd, zijn leven delen met die mensen); het verhaal van Jezus die bidt (ook wij mogen bidden) en het verhaal van Jezus die mensen nodigt aan zijn tafel (wij naar Hem gaan om met Hem aan tafel aan te zitten, maaltijd vieren).

En zoals bij de truitjes bij de ouders ook de kinderen laten aanvoelen dat in de hostie, het brood van Jezus meer inzit dan we kunnen zien met de oogjes van ons hoofdje en er meer is dan dat we kunnen voelen met onze handen).

2. Sint-Antonius.  Bij het schrijven van deze regels zijn er reeds twee dinsdagen die zijn feest voorafgaan achter de rug. We zijn telkens met een vijftiental vurige Antoniusvereerders. 

3. Vormsel. Op woensdag 25 april was er de bijeenkomst van de catechisten. Pater Boni dankte uitdrukkelijk de catechisten voor hun inzet. Met uitermate veel bewondering dankte hij hen bijzonder voor de zeven thuisbijeenkomsten. Die avond werd de vormselwake, de vormselviering op punt gezet. Praktische punten werden besproken. Op zondag 24 juni gaan we met de partners samen tafelen. Dit samen tafelen zien we als een teken van dankbaarheid en diepe verbondenheid.

 We zien verlangend uit naar.

1. Eerste communie. Morgen, 10 mei Hemelvaartsdag, is het de grote dag voor de 39 eerste communicanten. Biddend begeleiden we hen.

2. Vormsel. Zaterdag 19 mei is heel dicht bij. Die dag dient onze bisschop aan 44 vormelingen het sacrament van het vormsel toe.

We mogen terug blikken op een zeer sterke inhoudelijke voorbereiding. In aanloop naar de grote dag hebben we op woensdag 16 en donderdag 17 mei de repetities en op de vooravond, 18 mei, de vormselwake.

3. De meimand. Bidden aan de Mariakapelletjes.

Hier de eerste beurten

° Maandag 7 mei: Kapelletje  aan ’t Hoeveke, Familie Vanhecke.

° Maandag 14 mei: Aan de boom in de Tybaertstraat, Familie Jaecques

° Woensdag 16 mei: Pannenhuisstraat 34  Familie Debergh

4. Meibedevaarten. Onze Okra heeft hun meibedevaart op dinsdag 15 mei naar Dadizele en onze Samana gaat op bedevaart ook naar Dadizele op dinsdag 22 mei.

5. Moederdag. Op zondag 13 mei is er Moederdag. In de vieringen tijdens dit weekend willen we onze moeders letterlijk en figuurlijk in de bloementjes zetten. Op voorspraak van Moeder Maria vragen we God hen overvloedig te zegenen. In een grote bewondering kijken we naar onze PIB. Ieder jaar organiseren ze voor hun moeders: “Ontbijt aan bed”.

Terug naar editie overzicht


Editie van 16 mei

Gedoopt

* Eben Vandeplassche, zoon van Birger en Joke Goethals, Ter Berken 10, 8980 Zonnebeke. 

* Eline Vervaele, dochter van Pieter en Leen Hernou, Lotsstraat 13, 8904 Zuidschote

* Amber Vandendriessche, dochter van Frederik en Mieke Vanheule, Kemmelseweg 11, 8900 Ieper.

 * Alice Dondaine, dochter van Benoit en Liesbet Froyman, Dikkebusseweg 15, 8900 Ieper.

* Stan Vanhove, zoon van Pieter-Jan en Lies Cappelle, Augustijnensdtraat 94, 8900 Ieper.

 

Overleden.

An Desomer, Werfstraat 6/2B, 8900 Ieper, 52 j.

 

Wij gedenken dankbaar

1. Opening van de meimaand. Op vrijdag 27 april mochten we om 18 uur de meimaand openen met een eucharistieviering in open lucht bij het beeld van O. L. Vrouw in de Tuinwijk. We waren juist geteld met 37 personen aanwezig. De drie teamleden Ann, Imelda en Marc in dienstkleed gingen met pater Boni voor in de viering. Koorleden onder de bezieling van Yvette namen heel de groep mee in het zingen van Marialiederen. De PIB had gezorgd voor de nodige stoelen. De vlaggen van de Pib en Okra stonden dicht bij het beeld van Maria. Alice haar huis was weer tijdelijke sacristie. We baden voor mooi weer voor de rommelmarkt. Iedereen werd van harte bedankt.

2. Italiaanse avond +13.  Op zaterdagavond 28 april ging in de Familiekring de Italiaanse avond door. Een geslaagd initiatief van onze +13. Zo maar eventjes 240 eters is een hele prestatie. De aanwezigheid van al die mensen is toch wel een bemoediging  naar onze jongeren toe. Hartelijk dank. Het eten was lekker en overvloedig. De bediening vlot. Het ging er gezellig aan toe. Een dikke proficiat

3. Vormsel: biechtvieringen. Op woensdag 2 mei (eerste groep) en op donderdag 3 mei (tweede groep) hadden we de biechtvieringen. Van de 44 vormelingen waren er drie door omstandigheden 3 niet aanwezig. Met twee symbolen: verdord palmtakje en een koordje zochten we naar de diepste betekenis van ons verkeerd, ons zondig bezig zijn in ons leven. Pater Boni die voorging in de vieringen zag het verdord palmtakje als een tegenpool van wat eens een jeugdig, jong, fris groen palmtakje was. Met palmzondag hadden we gewuifd naar Jezus en hem gezegd dat we Hem altijd zouden volgen. We waren niet trouw aan ons woord. We hadden spijt, onze verdorde palmtakjes werden verbrand, zo vertrouwden we onze fouten en tekorten toe aan het liefdesvuur dat God zelf is. In de tuin hadden we een groot vissersnet gespannen. We dachten aan vissers die wanneer ze terugkomen van de visvangst hun netten boeten: draden van het visnet die verzwakt of kapot zijn herstellen. Ons leven is als draden: een draad naar God, een draad naar de medemens, een draad naar de schepping en een draad naar onszelf. Door het  gewetensonderzoek bemerkten we dat die draden in ons leven niet zo krachtig meer waren, verzwakt, gebroken. In de biecht ( boetesacrament) hebben we die draden hersteld en weer sterker gemaakt. Het koordje dat de vormelingen voor het ontvangen van het boetesacrament gekregen hadden werd in het vissersnet vastgeknoopt. Ja, we wilden de gebroken en verzwakte relaties herstellen.

4. Rommelmarkt. De eerste zondag van mei, dit jaar zondag 6 mei, hield onze PIB hun jaarlijkse rommelmarkt. Het weer was uitermate super, prachtig zonnig en warm. Men kon over de koppen lopen. De standhouders, meer dan 650, waren content en ook de PIB. Het ging niet alleen over een centje verdienen maar vooral over een ontmoeting in vriendschap. Pater Boni en Serge Guerboo, heel vurige bidders voor mooi weer, werden meerdere malen bedankt. Bij de opening van de meimaand aan het beeld van O. L. Vrouw in de Tuinwijk (in die wijk gaat de rommelmarkt door)  hadden ze met alle aanwezigen intens gebeden voor heel goed weer. Gebed verhoord

5. Eerste communie. Bij het schrijven van deze regels (7 mei) zijn we getuigen van een enorme grote inzet in alle geledingen in de voorbereiding van de eerste communie (Hemelvaart 10 mei). Oprecht bedankt

6. Broederlijk Delen.

Hier een gedeeltelijk resultaat van de actie “ Broederlijk Delen - 2018”. De gegevens vanuit onzer school zijn nog niet volledig gekend. We hebben geen zicht op de rechtstreekse overschrijvingen naar Broederlijk Delen Nationaal. Rechtstreekse overschrijvingen gebeuren meer en meer.

Koffiestop H. Hart    231,54
Huis aan huis omhaling 1957,73
Omhaling in de kerk (4de zondag 40-dagentijd)   237,61
Omhaling met Pasen   650,14
Giften 1000,00
Collectebussen    33,17
TOTAAL 4110,19

We zien verlangend uit naar.

1. Vormsel.

* Repetities. Nu woensdag 16 en morgen donderdag 17 mei.

* Vormselwake. Op de vooravond van het vormsel vrijdag 18 mei om 19 uur.

* Vormsel. Nu zaterdag komt de bisschop aan 44 jongeren het H. Vormsel toedienen. Dit gebeurt in twee vieringen: om 14 uur en om 17 uur.

2. De meimand.

1. Bidden aan de Mariakapelletjes om 18.30 u .

* Woensdag 16 mei: Pannenhuisstraat 34,  Familie Debergh

* Donderdag 17 mei: Dikkebusseweg-Hommelhofstraat, Hedwige Lietaert

* Vrijdag 18 mei:   In de kapel van het Tempelhof, Tulpenlaan om 17 uur.   

* Woensdag 23 mei: Dikkebusseweg 128 glvb,  Familie Vanhaverbeke

* Donderdag 24 mei: Kapelleke VTI Augustijnenstraat,Fam. Verstraete-Callens

* Vrijdag 25 mei:Poperingseweg bij café St.-Christophe, Familie Wolters

 2. Afsluit van de meimaand. Op donderdag 31 mei: De jaarlijkse meibedevaart naar de Frezenberg. Om 18.00 u. starten we in de kerk en dan gaan we samen biddend en zingend te voet naar de Frezenberg. Onderweg houden we halt aan de kapel in de Nachtegaallaan bij de school. Om 19.00 u. vieren we eucharistie in de kapel van de Frezenberg met heel de pastorale eenheid.

3. Meibedevaarten. Onze Samana gaat op bedevaart naar Dadizele op dinsdag 22 mei.

4. Doopavond.

Op vrijdag 25 mei gaat er in Franciscushuyze een avond door voor de ouders die in de komende weken, maanden een kindje laten dopen.

5. Dankviering. Op zaterdag 2 juni is er in een ingelaste viering de dankviering voor onze eerste communicanten en nieuw gevormde in de school Nachtegaallaan. 

Terug naar editie overzicht


Editie van 23 mei

H. Communie

Op v rijdag 1 juni brengen teamleden en Monique Vanhaverbeke de H. Communie bij zieken en bejaarden.

 

Wij gedenken dankbaar

1. Bidden aan een Mariakapelletje.

Op maandag 7 mei waren met 11 om te bidden aan de kapel bij het Hoeveke. Er werd intens gebeden en aan de vele fietsers en automobilisten die voorbij reden gaven we een sterk Mariaal getuigenis.

2. Vroege inzending.  Daar deze tekst al werd opgestuurd op 8 mei kan men niet zoveel nieuws vermelden.

 
We zien verlangend uit naar.

1. De meimand.

a)  Bidden aan de Mariakapelletjes om 18.30 u .

* Woensdag 23 mei: Dikkebusseweg 128 glvb,  Familie Vanhaverbeke

* Donderdag 24 mei: Kapelleke VTI Augustijnenstraat,Fam. Verstraete-Callens

* Vrijdag 25 mei:Poperingseweg bij café St.-Christophe, Familie Wolters

b)  Afsluit van de meimaand. Op donderdag 31 mei: De jaarlijkse meibedevaart naar de Frezenberg. Om 18.00 u. starten we in de kerk en dan gaan we samen biddend en zingend te voet naar de Frezenberg. Onderweg houden we halt aan de kapel in de Nachtegaallaan bij de school. Om 19.00 u. vieren we eucharistie in de kapel van de Frezenberg met heel de pastorale eenheid.

2. Doopavond.

Op vrijdag 25 mei gaat er in Franciscushuyze een avond door voor de ouders die in de komende weken, maanden een kindje laten dopen.

3. Dankviering. Op zaterdag 2 juni is er in een ingelaste viering de dankviering voor onze eerste communicanten en nieuw gevormde in de school Nachtegaallaan. 

Terug naar editie overzicht

Editie van 30 mei

 Gedoopt

Eden Duthois, zoon van Thomas en Tifele Ouvry, rue de la Marlière, 5a, 7781 Houthem.

 

Gehuwd

Nicolas Van Belleghem en Delfine Claus, Zesde Lansierslaan 12, 8900 Ieper

 

Overleden

* Camille Bailleul, echtgenoot van Dina Woets, Huize Sint Jozef, voorheen Wateringstraat 17, 8900 Ieper, 89 j.

* Marc Lepla, echtgenoot van Nancy Florissoone, Meenseweg 422, 8902 Zillebeke.

 

Wij gedenken dankbaar

1. Eerste Communie. Op 10 mei, Hemelvaartdag, mochten 39 eerste communicanten voor de eerste maal Jezus ontvangen in het teken van het brood. We zagen het als een bekroning van een zeer sterke inhoudelijke voorbereiding. Op die dag zelf mochten we in de aanwezigheid van de school, de parochie en de ouders sterk ervaren dat in en door dit driespan heel wat gepresteerd werd in de maanden van voorbereiding.

De viering werd ervaren als super. De kinderen hebben zichzelf overtroffen. Een biddende gemeenschap. De vele ouders die op een bijzondere wijze een taak op zich hadden genomen in de viering stemden ons vreugdevol. De leerkrachten Els, Ellen en Annelore die we heel dankbaar zijn mogen fier zijn op hun werk. De directeur Kris mag zich gelukkig prijzen met zulk een gedreven school. Het Sint- Franciscusjongerenkoor met Stijn als dirigent, gesteund door Ludo, Jan, Katrien en Luc gaven een bijzondere  muzikale noot aan heel het gebeuren. De teamleden Ann en Marc hebben op hun eigen wijze sterk bijgedragen tot de uitbouw van heel dit gebeuren. Een hartelijke dank aan Roza voor de bloemen, Ghislain voor al het werk op de computer en schikken van de plaatsen, Georgette voor het vele werk achter de schermen, Hugo voor het klaar zetten van de lange tafels, stoelen plaatsen en zoveel meer. Een groet aan de stille werkers. Een dank aan Dirk de fotograaf en Willy de videoman. We vergeten Georges en Magda niet voor de receptie na de viering.

Als thema voor de viering hadden we kozen voor Jezus de Goede Herder. Voor de eenendertigste keer en nu ook voor de laatste keer ging pater Boni voor in de viering. Met een schaapje op de schouder mocht hij Jezus in ons midden brengen als de Ware Herder. Dat wij vanuit de eerste communieviering voor elkaar herders mogen zijn. In de viering liet men sterk aanvoelen dat Jezus ontvangen in het teken van het brood ons de kracht schenkt om te leven zoals Jezus. Men verwees naar de tekening van het grote brood met zijn vijf verhalen over Jezus: bidden met God zijn Vader; de verhalen leren van God met zijn volk; elkaar vergeven zoals Hij het deed met Zacheüs; aan niemand voorbijgaan en zichzelf geven en zijn tijd delen met anderen en zoals Hij de leerlingen nodigde aan zijn tafel zo nodigt Hij altijd weer mensen om met Hem maaltijd te vieren.

Een hartelijke dank aan opa schaap van Guus Vandenbussche die gezorgd had voor het mooie schaapje. Op het einde van de viering nam directeur Kris het woord om pater Boni te danken voor al die eerste communievieringen en uiteraard voor die laatste. De eerste communicanten zongen een eigen gemaakt lied. Van de werkgroep “Eerste communie” en van de fotograaf  Dirk ontving hij een prachtige collage van 15 foto’s waarin de vier grote thema’s van de eerste communievieringen mooi in beeld werden gebracht: de Goede Herder, de wonderbare visvangst, de broodvermenigvuldiging en het verhaal van Zacheus. Toen dit prachtig kader werd overhandigd kreeg pater Boni een langdurig staande ovatie.

Het oplaten van de ballonen was dan  weer een prachtige afsluit van heel dit gebeuren. Proficiat aan al onze eerste communicanten.  

2. Moederdag.  

* In de kerk. In het weekend van 9 en 10 mei werden onze moeders heel bijzonder bedacht. We hebben intens voor hen en de vele moeders van over heel de wereld gebeden. Bij het Onze Vader kwamen alle moeders en vrouwen bij het  altaar staan. Vanuit de liturgie van de zevende zondag van Pasen hadden we gezien hoe belangrijk het gebed is. We baden samen het Onze Vader. Bij de vredewens gaven kinderen en jongeren bloemen aan al die moeders. Ze kregen een warm applaus. Zo een tachtigtal moeders ontvingen een mooie witte roos. Er werden ook rozen  meegenomen voor een eigen zieke moeder of zieke buur. Het parochiaal zangkoor heeft ter ere van de moeders de zaterdagavondviering opgeluisterd. 

* Pib. Ook de PIB heeft de moeders gevierd. Ze hebben gezorgd voor 245 pakketten ‘Ontbijt voor moeders”. Proficiat voor deze attentie.

3. Bidden aan een Mariakapelletje.

Op maandag 14 mei waren we met 16 in de Tybaertstraat, op woensdag 16 mei met 11 in de Pannenhuisstraat om tot Maria te bidden. .

 
We zien verlangend uit naar.

1. Afsluit van de meimand – bedevaart naar de Frezenberg.  

Op donderdag 31 mei: De jaarlijkse meibedevaart naar de Frezenberg. Om 18.00 u. starten we in de kerk en dan gaan we samen biddend en zingend te voet naar de Frezenberg. Onderweg houden we halt aan de kapel in de Nachtegaallaan bij de school. Om 19.00 u. vieren we eucharistie in de kapel van de Frezenberg met heel de pastorale eenheid.

2. Dankviering. Op zaterdag 2 juni is er in een ingelaste viering om 18 uur de dankviering voor onze eerste communicanten en nieuw gevormde in de kerk. Na de viering in de kerk gaan we naar de school in de Nachtegaallaan voor de  receptie. Hier kan men de foto’s van de vieringen bekijken en bestellen.

3. Vaderdag. In het weekend van 9 en 10 juni vieren we de Vaders. In de vieringen van het weekend zullen we bidden met en voor onze Vaders en in een kleine attentie hen “Vrede en alle Goeds” toewensen. Op zaterdag 9 juni organiseert de PIB voor hun “Vaders-leden” een prachtig feest.

4. Samana. Op dinsdag 12 juni heeft Samana een spreker uitgenodigd om te spreken over zingeving. Op die dag wil pater Boni op een bijzondere wijze Samana (Ziekenzorg) danken voor al die jaren dat hij met hen mocht meestappen en dit tonen in een  kleine attentie.  

5. Pater Pio: Ook dit jaar hebben we weer onze grote heilige Pater Piodag. Op donderdag 23 augustus gaan we naar Hoogstraten Meersel-Dreef. Vanuit West-Vlaanderen rijden we met de bus. Voor 34 euro beleven we een mooie intense dag: 20 euro voor de busreis en 14 euro voor de uitgebreide broodmaaltijd en appelflap. Inschrijven bij pater Boni Van Looveren 0479/44 05 07 of e-mail bonivanlooveren@pandora.be

Terug naar editie overzicht

Editie van 6 juni

Gedoopt

* Céleste Chalabi, dochter van Nordine en Ineke Romaen, Briekestraat 33, 8900 Ieper –Sint Jan

* Henri Potter, zoon van Matthieu en Stefanie Vandezande, Dikkebusseweg 74, 8900 Ieper

* Lewis Coffyn, zoon van Grégory en Maike Bruneel, Korte Werf 9BE, 8970 Poperinge.

 

Eerste communie.

Op 10 mei, Hemelvaartsdag, ontvingen 39 kinderen voor de eerste maal Jezus in het teken van het brood.

 

Gevormd

Op zaterdag 19 mei diende onze bisschop Lode Aerts aan 44 jongeren het sacrament van het vormsel toe.

 

Wij gedenken dankbaar

1. H. Vormsel.

Op zaterdag 19 mei diende onze bisschop, Lode Aerts, het sacrament van het vormsel toe aan 44 jongeren. Gezien onze kerk niet zo groot is gebeurde dat in twee vormselplechtigheden. Met grote verwachtingen keken we al weken uit naar onze bisschop. Op zijn eigen wijze, dicht bij het volk, gedreven door de Geest zelf kwam hij ons en zeker deze 44 jongeren nabij. De techniek kan het soms laten afweten en  menselijk falen is ook nooit uitgesloten maar toch vindt de Geest door dit alles heen de weg van liefde, kracht en zending.

In dit gebeuren zagen we de bekroning van zoveel maanden voorbereiding. We ontvingen een email waarin we ons en met vele anderen ons goed herkennen.

“Hoi, Weet niet goed tot wie ik me precies moet richten met mijn felicitaties rond het vormsel...Was een heel mooie, oprechte en betrokken vormselviering. Ik heb niet alle vormelingen gezien, maar wanneer ik ‘die van mij’ bewonderde; zag ik alleen maar trotsheid, enthousiasme en contentement tijdens de vormselviering.

Ook de voorbereiding tot dit moment heeft veel betekend voor Kaat en zal haar ongetwijfeld lang bijblijven. Ook voor het vormselteam een dankbare proficiat!

Groeten, Lien (mama Kaat)”.

2. Bidden aan een Mariakapelletje. We waren met

Op  Donderdag 17 mei waren we aan het kapelletje Dikkebusseweg-Hommelhofstraat met zeven, op vrijdag 18 mei ook met zeven in de kapel van het Tempelhof, op woensdag 23 mei bij de familie Vanhaverbeke, Dikkebusseweg 128 glvb met 16, op donderdag 24 mei aan de kapel VTI Augustijnenstraat met 7 en op vrijdag 25 mei aan de Poperingseweg bij café St.-Christophe met 3

Als we het aantal mensen samentellen die gebeden hebben aan één van de acht Mariakapelletjes dan komen we aan 78 personen. Dat Maria hen en allen voor wie gebeden werd overvloedig zegenen mag.

3. Samana bedevaart. Imelda stuurde ons volgend verslag :

“Samana 22 mei 2018.Meimaand-Mariamaand. Het was een zonnige namiddag. Met 46 Samana-leden vertrokken we op bedevaart naar Dadizele. We werden hartelijk verwelkomt door Marcel en Luc onze reisleiders. Iedereen vond zijn plaatsje op de bus. In “De Historic” werden we verwend met een geurige koffie en een lekker stukje appeltaart.

De Eucharistieviering ter ere van Maria werd opgedragen in het Rosarium. Voor de laatste maal ging Pater Boni voor. Dankjewel Pater Boni voor die vele keren.

Marc zorgde voor de muziek, en Marcel sloeg de maat. Dank voor het meebidden en meezingen. Dank aan de lectoren. Na de viering was er nog even tijd om een kaarsje te laten branden in de basiliek.

Daarna vertrokken we naar Beveren-Roeselare: de artisanale chocolaterie ‘t Karakske, voor uitleg en proeven.

Om 18 uur werden we verwacht in Zonnebeke, in de Volksmond voor een avondboterham met kaas, ham en vele groentjes, de gezellige babbel ontbrak natuurlijk ook niet.

Het was een goed gevulde namiddag, iedereen blij en tevreden” .

In naam van ons allen en ook in naam van KVLV Hooglede die met ons eucharistie vierden hartelijke dank aan Imelda voor het uitschrijven van de mooie eucharistieviering.

4. Doopavond. Op vrijdag 25 mei hadden we in Franciscushuyze een avond rond doopcatechese. We waren met meer dan dertig om stil te staan bij het doopsel van 15 kinderen. Het was geen eenrichtingsverkeer. De ouders zelf hadden een grote inbreng. Die inbreng was oprecht, spontaan, zoekend en tastend maar zeker ook heel leerzaam. De ouders hebben deze avond als zeer positief ervaren. Allen waren ook zeer gelukkig met zoveel leeftijdsgenoten en dat men durfde spreken over het geloof. Omdat het voor Imelda en pater Boni de laatste maal was dat ze samen zulk een doopavond gaven en ook omdat de ouders zo goed hun best hadden gedaan kon men na de doopavond zelf nog even napraten bij een drankje (voor deze  gelegenheid zelfs ook een westvleterense trappist van 12). De deelnemers aan de doopavond hebben nog lang nagepraat.  

5. Familiekring.

Op maandag 21 en dinsdag 22 mei zijn er wonderen gebeurd in de Familiekring. Het plafond werd verwijderd en de elektriciteit werd vervangen. De daarop volgende dagen werd er grondig gekuist. De schilderwerken zijn voor de grote vakantie.

6. H. Bloedprocessie Voormezele. Een hartelijke  proficiat en oprechte dank aan onze PIB.  Op een waardige wijze hebben ze de boodschap gebracht van het Laatste Avondmaal in deze bloedprocessie.  

 
We zien verlangend uit naar.

1. Vaderdag. In het weekend van 9 en 10 juni vieren we de Vaders. In de vieringen van het weekend zullen we bidden met en voor onze vaders en in een kleine attentie hen “Vrede en alle Goeds” toewensen. Op zaterdag 9 juni organiseert de PIB voor hun “Vaders-leden” een prachtig feest.

2. H. Antonius. Op dinsdag 12 juni gaat de negende en laatste dinsdag door die het feest van de H. Antonius voorafgaat. Op woensdag 13 juni is het zijn feest. Op deze beide dagen komen we samen om 17.30 u in de weekkapel.

3. Samana. Op dinsdag 12 juni heeft Samana een spreker uitgenodigd om te spreken over zingeving. Op die dag wil pater Boni op een bijzondere wijze Samana (Ziekenzorg) danken voor al die jaren dat hij met hen mocht meestappen en dit tonen in een  kleine attentie.  

4. Pater Pio: Ook dit jaar hebben we weer onze grote heilige Pater Piodag. Op donderdag 23 augustus gaan we naar Hoogstraten Meersel-Dreef. Vanuit West-Vlaanderen rijden we met de bus. Voor 34 euro beleven we een mooie intense dag: 20 euro voor de busreis en 14 euro voor de uitgebreide broodmaaltijd en appelflap. Inschrijven bij pater Boni Van Looveren 0479/44 05 07 of e-mail bonivanlooveren@pandora.be

5. Afscheid pater Boni. Ingewijden laten ons weten dat ze zondag 26 augustus 2018 uitgekozen hebben om afscheid te nemen van pater Boni. Om 10 uur is er eucharistieviering in de kerk, gevolgd door een receptie in de Familiekring. Iedereen is uitgenodigd tot de eucharistieviering en ook tot de receptie. Echt iedereen welkom

Terug naar editie overzicht

Editie van 13 juni

Gedoopt

 Arne Vanbrabant, zoon van Thijs en Machteld Noppe, Zwartkoplaan 6, 8900 Ieper

 

Overleden

Andréa Verminck, echtgenote van René Mariën (+1988)), Huize Wieltjesgracht, 92 j.   

 

Wij gedenken dankbaar

1. Parochiaal team.

In de teamvergadering van dinsdag 29 mei werd de jarige pater Boni op een bijzondere wijze gevierd. Er stonden naast de gewone items drie bijzondere punten op de dagorde.

* Eerst hebben we teruggeblikt op de bijeenkomst met de vrijgestelden van donderdag 24 mei. In deze bijeenkomst waren ook leden van de  kerkfabriek en mensen die nauw betrokken zijn met de toekomst van Franciscushuyze aanwezig. * We hebben ook de teambijeenkomst van woensdag 6 juni met vrijgestelde Pr. Ettien voorbereid.

* Als derde grote punt hebben we de namis van zaterdag 7 juli voor de overledenen   die begraven werden in onze kerk in de maanden nov. 2017 tot en met mei 2018 besproken.  

2. Bedevaart naar de Frezenberg en viering van de Pastorale Eenheid.

In een zeer lange traditie werd ook dit jaar de meimaand afgesloten met een bedevaart naar de Frezenberg. Dit gebeurde op donderdag 31 mei. We dachten terug aan de jaren toen we met meer dan tweehonderd bedevaarders waren waaronder heel veel kinderen. Nu was het heel wat minder. We waren deze keer met elf waaronder een viertal uit andere parochies. In de kapel van de Frezenberg waren we vanuit de pastorale eenheid met een vijftigtal waaronder een twintigtal uit onze parochie. De deken ging voor in de eucharistieviering in concelebratie met pater Boni. Er werd gezongen en intens gebeden. Dat onze Lieve Vrouw van de Frezenberg vredevol mag neerzien op onze pastorale eenheid.

3. Dankviering. Op zaterdag 2 juni  hadden we in de ingelaste viering onze dankviering voor eerste communicanten, de nieuw gevormden, hun familie en vrienden.  We waren met velen. Er was veel om te danken. Samen met de eerste communicanten werden de drie leerkrachten Els, Ellen en Annelore samen met de directeur Kris en de twee teamleden Marc en Ann oprecht bedankt voor al die stappen die ze met onze eerste communicanten hebben afgelegd. Ook de ouders werden bedankt voor hun veelvormig op weggaan met hun kinderen. In naam van de nieuw gevormden werden de catechisten die ook aan het altaar kwamen oprecht bedankt: Rosa, Jef en Francine, Patrick, Ann en Stijn. De ouders van de nieuw gevormden zoals die van de eerste communicanten kregen ook een waarderend applaus. Uit de eerste communieviering en de vormselplechtigheden werden veel tekenen en symbolen, teksten en  liederen genomen. In en door dit alles hebben we God: Vader, Zoon en H. Geest hulde en dank gebracht. Dank aan het Sint Franciscusjongerenkoor en aan Stijn die de viering “Samen met Jezus op weg” had uitgeschreven. Na de viering trokken we naar de school in de Nachtegaallaan voor de receptie en het bekijken van de foto’s en de mogelijkheid tot het bestellen van  foto’s. Het was er heel gezellig. Dankjewel aan de school.

 We zien verlangend uit naar.

1. Samenkomen om verbondenheid en dankbaarheid uit te drukken.

Wanneer men 36 jaar pastoor mag zijn op een parochie, later in federatieverband  en nu in de pastorale eenheid dan doet het deugd om met werkgroepen en verenigingen op een gekozen moment  zo eens spontaan en gezellig te kunnen samenkomen. Dit gebeurde reeds meerdere malen. Nu is het de beurt aan

* Samana (Ziekenzorg) was het gisteren op 12 juni in de namiddag.

* Voor de +13, Chiro, Franciscusjongerenkoor en misdienaars is het op vrijdag 22 juni ‘s avonds. Priester Ettien zal er ook zijn.

 * Op zondag 24 juni is het de beurt aan de catechisten en hen die achter de coulissen veel gedaan hebben voor de vormselwerking.

* Op maandagavond 25 juni wordt dan het parochiaal zangkoor en de lectoren verwacht.

* Op zondag 26 augustus 2018 wordt het dan wordt officiëler om afscheid te nemen van pater Boni. Om 10 uur is er eucharistieviering in de kerk, gevolgd door een receptie in de Familiekring. Iedereen die dit leest is uitgenodigd tot de eucharistieviering en ook tot de receptie.

2. Pater Pio: Ook dit jaar hebben we weer onze grote heilige Pater Piodag. Op donderdag 23 augustus gaan we naar Hoogstraten Meersel-Dreef. Vanuit West-Vlaanderen rijden we met de bus. Voor 34 euro beleven we een mooie intense dag: 20 euro voor de busreis en 14 euro voor de uitgebreide broodmaaltijd en appelflap. Inschrijven bij pater Boni Van Looveren 0479/44 05 07 of e-mail bonivanlooveren@pandora.be

3. Rouwverwerking. Op zaterdag 7 juli hebben we om 18 uur de eucharistieviering waarin gebeden wordt met en voor de overledenen die in onze kerk werden begraven in de maanden november 2017 tot en met mei 2018. De teamleden en pater Boni brengen een rouwbezoek aan de familieleden van de 24 overledenen.. Zij die ver wonen worden aangeschreven. 

Terug naar editie overzicht

Editie van 20 juni

Gedoopt

* Mathis De Waele, zoon van Wout en Evy Lepercq, Knokstraat 15, 9870 Zulte

* Fleur De Cock, dochter van Mathias en Kimberley Ghysels, Fochlaan 10, 8900 Ieper

* Devon Vandamme, zoon van Stijn en Emilie Sartelet, Nieuwe Barrierstraat 14, 8940 Menen

 

Gehuwd

Jan Feys en Céline Carpentier, Hoogledestraat 1D, 8840 Westrozebeke

 

Overleden

* Monique Gythiel, echtgenote van Charles Boudry, Menenstraat 23, 82 j.

* Etienne Verdonck, weduwnaar van Madeleine Dewaele, Wervik, voorheen Pannenhuisstraat

 

H. Communie.

Op vrijdag 6 juli brengt pater Boni bij zieken en bejaarden de H. Communie

 

 

Wij gedenken dankbaar

1. Parochiaal team.

Op woensdag 6 juni kwam het parochiaal team samen met priester Ettien, contactpriester van onze parochie. De toekomstige werking werd bekeken. We waren allemaal onder de indruk van de openheid, de gedrevenheid  en de inzet van priester Ettien. Hij rekent er op dat de teamleden een dragende kracht blijven. Men kijkt uit naar een contactpersoon. Zijn kijk op de eerste communiewerking en vormselwerking werd enthousiast onthaald. Hij zal er ook bij zijn op zondag 24 juni wanneer we met vormselcatechisten en anderen broederlijk, zusterlijk, bemoedigend en dankend op weg gaan.

2. Vaderdag.

* In de kerk. In het weekend van 9 en 10 juni hebben we heel bijzonder onze vaders in de aandacht geplaatst. We hebben in de beide vieringen met en voor hen gebeden. In een mooie balpen werd hen “Vrede en alle Goeds” toegewenst. Er waren veel vaders aanwezig.  

* PIB in de familiekring. Op zaterdag 9 juni waren ze met 185 om Vaderdag te vieren. De BBQ werd als super ervaren de muziekgroep ‘De Benjamins” oogstte veel succes.

3. H. Pater Piodag . Zoals jullie verder lezen gaan wij op donderdag 23 augustus naar Hoogstraten voor de H. Pa        ter Piodag. Op dit ogenblik (10.06.2018) zijn er reeds 15 inschrijvingen

 We zien verlangend uit naar.

1. Samenkomen om verbondenheid en dankbaarheid uit te drukken.

* Op vrijdag 22 juni komen de leiding van +13 en Chiro, samen met “Rondom Koor” van het Franciscusjongerenkoor en al misdienaars samen in Franciscushuyze om 20 uur. Het is een dankmoment van pater Boni naar hen toe. Priester Ettien zal er ook zijn.

 * Op zondag 24 juni worden de catechisten en hen die achter de coulissen veel gedaan hebben voor de vormselwerking uitgenodigd.. Priester Ettien gaat mee. .

* Op maandagavond 25 juni wordt het parochiaal zangkoor en de lectoren in Franciscushuyze verwacht.  

* Op zondag 26 augustus 2018 wordt het dan wordt officiëler om afscheid te nemen van pater Boni. Om 10 uur is er eucharistieviering in de kerk, gevolgd door een receptie in de Familiekring. Iedereen die dit leest is uitgenodigd tot de eucharistieviering en ook tot de receptie.

2. Pater Pio: Ook dit jaar hebben we weer onze grote heilige Pater Piodag. Op donderdag 23 augustus gaan we naar Hoogstraten Meersel-Dreef. Vanuit West-Vlaanderen rijden we met de bus. Voor 34 euro beleven we een mooie intense dag: 20 euro voor de busreis en 14 euro voor de uitgebreide broodmaaltijd en appelflap. Inschrijven bij pater Boni Van Looveren 0479/44 05 07 of e-mail bonivanlooveren@pandora.be

3. Rouwverwerking. Op zaterdag 7 juli hebben we om 18 uur de eucharistieviering waarin gebeden wordt met en voor de overledenen die in onze kerk werden begraven in de maanden november 2017 tot en met mei 2018. De teamleden en pater Boni brengen een rouwbezoek aan de familieleden van de 24 overledenen.. Zij die ver wonen worden aangeschreven.

Terug naar editie overzicht

Editie 27 juni

Gedoopt

* Willem Michielsen, zoon van John en Laura O’Hagan, Kouterweg 50, 8890 Moorslede

* Ilona Michielsen, dochter van John en Laura O’Hagan Kouterweg 50, 8890 Moorslede

* Regilio Michielsen, zoon van John en Laura O’Hagan, Kouterweg 50, 8890 Moorslede

 

Overleden

* André Verstraete, echtgenoot van Maria Constandt, Pannenhuisstraat 27, 8900 Ieper, 86 j.   

 

H. Communie.

Op vrijdag 6 juli brengt pater Boni bij zieken en bejaarden de H. Communie

 

 

Wij gedenken dankbaar

1. Samana. Op dinsdag 12 juni had Samana voor hun bijeenkomst een spreker uitgenodigd. Zij sprak over “Zingeving”. Een uiteenzetting die veel bijval oogstte. Van deze gelegenheid maakten zowel Samana als pater Boni gebruik om elkaar te bedanken voor al die jaren van intense samenwerking. De voorzitter Luc Decoster, geholpen door Marcel Vanhoudt, tekende pater Boni in zeven eigenschappen. Hij ontving een Ieperse cadeaubon, een prachtig fotocollageboek  en een DVD “Ieper in bewegend beeld”. Georges en Magda, alweer zij, hadden gezorgd voor een meer dan lekker en gevarieerd dessertbuffet. Op de geschonken balpen werd er Vrede en alle goeds toegewenst. Thuis bij het napraten en het ophalen van herinneringen mocht er wijn vloeien.

2. H. Antonius. Voor de laatste maal, het is de laatste tijd al dikwijls de laatste maal geweest, ging pater Boni voor in de negen dinsdagen die het feest van de H. Antonius voorafgaan. We waren telkens met een heel mooi en vurig groepje. Op het feest zelf, 13 juni, waren we zelfs met dertien aanwezig. Josianne, vurige vereerster van de H. Antonius, sprak namens haar man, Antoine,  en alle aanwezigen een beeldrijk dankwoord uit. Er werd een wederzijdse Vrede en alle goeds toegestuurd.

 

We zien verlangend uit naar.

1. Afscheid van Pater Boni.  

* Op zondag 26 augustus 2018 wordt afscheid genomen van pater Boni. Om 10 uur is er eucharistieviering in de kerk, gevolgd door een receptie in de Familiekring. Iedereen die dit leest is uitgenodigd tot de eucharistieviering en ook tot de receptie.

2. Pater Pio: Ook dit jaar hebben we weer onze grote heilige Pater Piodag. Op donderdag 23 augustus gaan we naar Hoogstraten Meersel-Dreef. Vanuit West-Vlaanderen rijden we met de bus. Voor 34 euro beleven we een mooie intense dag: 20 euro voor de busreis en 14 euro voor de uitgebreide broodmaaltijd en appelflap. Inschrijven bij pater Boni Van Looveren 0479/44 05 07 of e-mail bonivanlooveren@pandora.be

3. Rouwverwerking. Op zaterdag 7 juli hebben we om 18 uur de eucharistieviering waarin gebeden wordt met en voor de overledenen die in onze kerk werden begraven in de maanden november 2017 tot en met mei 2018. De teamleden en pater Boni brengen een rouwbezoek aan de familieleden van de 24 overledenen.. Zij die ver wonen worden aangeschreven.

4. IMUSICAPELLA  uit Manilla Filipijnen.

Op vrijdag 27 juli treedt dit bekende koor op in onze kerk om 19.30 u. Iedereen van harte welkom. Bijdrage 10 euro. Voor vrienden van muziek en cultuur: een must. Meer informatie: www.imusicapella.com

Terug naar editie overzicht

Editie van 18 juli

Gedoopt

* Lasse Deleu, zoon van Sven en Eveline Druelle, Geelgorslaan 7, 8900 Ieper

* Fien Degrave, dochter van Stijn en Lies Decadt, Hillegemplein 10, 9550 Hillegem

* Colin Goddyn, zoon van Olivier en Ann-Sophie Bouslimi, Paddevijverstraat 7, 8900 Ieper

* Ilias Huyghe, zoon van Jeroen en Melissa Dejonghe, Augustijnenstraat 135, 8900 Ieper

* Louis Devos, zoon van Dieter en Nathalie Christiaens, Ypermanstraat 6, 8900 Ieper

* Tibo Beauprez, zoon van Bob en Kelly Peutevinck, Meenseweg 128, 8900 Ieper

* Leon Beauprez, zoon van Bob en Kelly Peutevinck, Meenseweg 128, 8900 Ieper

 

Overleden

* Paul Bruneel, echtgenoot van Esther Room, Belletstraat 3, 8900 Ieper, 80 jaar.   

 

H. Communie.

Op vrijdag 3 augustus brengen teamleden bij zieken en bejaarden de H. Communie.

 

Wij gedenken dankbaar

1. Niet veel te melden. Het vorige nummer van Kerk en Leven werd opgestuurd op 15 juni. Dit nummer nu werd opgestuurd op 22 juni. Het is tijdens de vakantietijd telkens een Kerk en Leven voor drie weken. Het volgende nummer van Kerk en Leven verschijnt op 8  augustus. In de loop van de voorbije week hebben wij intensief onze studerende jeugd gevolgd en hen bemoedigd.

2. Familiekring. Op maandag 18 juni is men begonnen met het plaatsen van het nieuwe plafond in de Familiekring.

3. Huwelijksvoorbereidingen.  Tijdens de voorbije week was het een intens voorbereiden van vier huwelijken die zich nog zullen voltrekken in onze kerk.

 

We zien verlangend uit naar.

1. Afscheid van Pater Boni.  

* Op zondag 26 augustus 2018 wordt afscheid genomen van pater Boni. Om 10 uur is er eucharistieviering in de kerk, gevolgd door een receptie in de Familiekring. Iedereen die dit leest is uitgenodigd tot de eucharistieviering en ook tot de receptie.

2. Pater Pio: Ook dit jaar hebben we weer onze grote heilige Pater Piodag. Op donderdag 23 augustus gaan we naar Hoogstraten Meersel-Dreef. Vanuit West-Vlaanderen rijden we met de bus. Voor 34 euro beleven we een mooie intense dag: 20 euro voor de busreis en 14 euro voor de uitgebreide broodmaaltijd en appelflap. Inschrijven bij pater Boni Van Looveren 0479/44 05 07 of e-mail bonivanlooveren@pandora.be. Op dit ogenblik (20 juni) zijn er reeds 40 inschrijvingen.

3. IMUSICAPELLA  uit Manilla Filipijnen.

Op vrijdag 27 juli treedt dit bekende koor op in onze kerk om 19.30 u. Iedereen van harte welkom. Bijdrage 10 euro. Voor vrienden van muziek en cultuur: een must. Meer informatie: www.imusicapella.com

4. Kampen.

In de loop van de grote vakantie zijn er zo maar eventjes 4 kampen voor de jongeren van onze parochie. Hier een overzicht:

*Van 4 tot 11 juli gaan nieuwgevormden op kamp naar 8630 Houtem bij Veurne in het ’t Doorntje

* Van 11 tot 21 juli gaat onze chiro op kamp naar 3668 Niel-bij-As, Kamphuis De Dries.

* Van 31 juli tot 10 augustus gaat onze +13 op kamp naar 9681 Nukerke bij Ronse in de Kafhoek

* Van 12 tot 20 augustus gaat het Sint Franciscusjongerenkoor op kamp naar 9820 Merelbeke in de Stobbe.

Terug naar editie overzicht