Terug naar startpagina

KERK EN LEVEN:     NIEUWS VAN ONZE PAROCHIE

Klik hier voor meer info nopens BUURT-INZET

Klik hier voor volgende edities met parochienieuws verschenen in Kerk en Leven
Editie van 6 december
Editie van 13 december
Editie van 20 december
Editie van 27 december
Editie van 3 januari
Editie van 10 januari
Editie van 17 januari
Editie van 24 januari
Editie van 31 januari

 Toekomst van Franciscushuyze 

Conferenties : Karmel Frezenberg – Vlamertinge

alle conferenteis zijn op woensdagavond met aanvang om 19.30 uur
in de kapel, Marshofstraat 6 - 8908 Vlamertinge
www.karmel-vlamertinge.be    info@karmel-vlamertinge.be

20 september 2017 Prof. Marc Steen Waar is God als mensen lijden? Waar ben ik?
18 oktober 2017 Br. René Stockman f.c.

De fragiele mens

15 november 2017 Dhr. Jean-Marie Eggermont

Wat  kan ik voor u doen? Werken met gekwetste jongeren.

17 januari 2018 E. H. Geert Morlion

Bidden met en vanuit het "Onze Vader".

21 februari 2018 P. Nikolaas Devynck

Blijmoedig vasten

21 maart 2018 Mgr. Lode Aerts

De gezindheid van Jezus. Inspiratie uit de Filippenzenhymne.

18 april 2018 Abt Manu Van Hecke

"De genade stroomt naar het laagste punt". Bernardus.

16 mei 2018 Mevr. Katherine Stubbe

"Een persoonlijk geloofsverhaal"

Buurt-In-Zet

 
Wat maakt een mens gelukkig?

Kleine dingen in het leven kunnen je een tevreden gevoel geven. Bijvoorbeeld, als je een iets wat verdere buur die je nu niet kent, een  kleine dienst kan verlenen. Of omgekeerd, je ontvangt zo maar gratuit hulp.   

Buren zetten zich in in Buurt-in-zet

We leren op die manier wat meer mensen in onze buurt kennen.
Het is goed wonen waar mensen elkaar kennen en om elkaar geven.
Met Buurt-In-Zet willen we daar mee aan bouwen. 

Dankzij de werkgroep onthaal….

Onze parochiale werkgroep “onthaal” heeft ondertussen bij bijna  alle mensen van de parochie een informatiefolder over Buurt-In-Zet afgegeven.   Bart Lefever als initiatiefnemer voor de parochie en Jan Miermans langs de zijde van het dienstencentrum ‘tHofland,  danken via deze weg  van harte alle leden van de werkgroep onthaal voor hun inzet.  

…starten we met een ploeg enthousiaste vrijwilligers.

Deze grote inspanning is niet vruchteloos geweest want we kunnen op dit moment  meedelen dat  11 mensen zich reeds als vrijwilliger hebben aangemeld.  We zijn dankbaar dat we deze mensen gevonden hebben. 

Wil je er ook nog bij?

Wie nog interesse zou hebben voor Buurt-In-Zet zowel als vrijwilliger of als persoon die graag geholpen zou worden, kan  steeds contact opnemen met

Wie nog interesse zou hebben voor Buurt-In-Zet zowel als vrijwilliger of als persoon die graag geholpen zou worden, kan  steeds contact opnemen met

Bart Lefever   tel 057 / 36 30 05  E-mail  blfvthuis@hotmail.com
of
Jan Miermans  tel 057 / 23 94 90 E-mail dienstencentrum@hofland.be


 

Editie van 6 december

Gedoopt

* Tiebe Becquaert, zoon van David en Lindsy Van Imschoot, Zwaluwlaan 10, 8900 Ieper

* Ella Demunck, dochter van Alain en Els Nuitten, Rozenwijk 22, 8900 Ieper – Dikkebus.

* Jordy Matte, zoon van Wim en Jessica Jonckheere, Jokweg 2, 8691 Beveren a/d IJzer

* Geoffrey Matte, zoon van Wim en Jessica Jonckheere, Jokweg 2, 8691 Beveren a/d IJzer

* Failen Ghesquière, dochter van Shauni, Dikkebusseweg 194, 8900 Ieper.  

 
Overleden.

* Luc Del’haye, echtgenoot van Ann Bonte, 72j, Ter Olmen 51, 8900 Ieper.

 Wij gedenken dankbaar.

1. Doopcatechese. Op vrijdag 24 november ging er in Franciscushuyze een doopavond door. Imelda en pater Boni mochten zes gezinnen begeleiden naar het doopsel van hun kind. Samen zijn we weer de weg gegaan van samen zoeken naar de diepe betekenis van het doopsel. Op het einde werd de vraag gesteld: Wat vonden jullie van deze avond? De antwoorden: zeer leerrijk, een opfrissing, dankbaar om de inbreng van de aanwezigen, bemoediging dat we met leeftijdsgenoten konden spreken over geloof en zingeving. Na de avond zelf kon men bij een drankje nog wat napraten. Deze keer viel dat lang uit.

2. West-Vlaams accordeonorkest. Een hartelijke dank en een grote proficiat aan dit orkest. Het  was zoals men hoorde weer heel prachtig. Ter gelegenheid van hun Sint Ceciliafeest werd de eucharistieviering van zaterdag 25 november opgeluisterd door dit orkest. Er werd gebeden voor hun levende  en overleden  leden. Heel bijzonder werd er gebeden voor Fientje Huys, de echtgenote van hun voorzitter Gerard De Keyser. Haar begrafenisplechtigheid had plaats op die zelfde 25 nov. in de Sint Jacobskerk te Ieper.

3. Parochiaal team. In de bijeenkomst van het parochiaal team op dinsdag 21 nov. namen we het voornemen om met directeur Kris af te spreken om tijdens de advent een bezinnend bezoek te brengen aan alle leerlingen. Rosa zou de tweedes, de derdes, de vierdes en de vijfde leerjaren nemen. Pater Boni de eerste en de zesdes.

 We zien verlangend uit naar.

1. Kerk en Leven/Parochieblad. Je abonnement nog niet vernieuwd ??. Doe het vlug. Meer info Marc en Georgette Wolters – Vandenbusshe, Ooievaarlaan  8.Tel. 057/207684 of 0477/243645. Kijk ook elders in dit blad voor meer informatie.

2. Rouwverwerking. Op zaterdag 9 december dragen we de eucharistie op voor de overledenen die hier in onze kerk begraven werden in de maanden maart tot en met oktober 2017.  De families werden bezocht door de teamleden en pater Boni of aangeschreven.

3. Advent.

* Intens voorbereiden. We willen biddend naar God toegaan. We willen ons gebedsleven extra verzorgen om zo in een grote ontvankelijkheid Jezus geboorte niet alleen te gedenken maar ook te beleven.

*  Weekendvieringen. Voor elke zondag van de advent worden drie lezingen voorzien en zal er ruim plaats geschonken worden aan de drempelliturgie.

* Visueel. In ons kerkgebouw zullen we door de opstelling in de kerk: adventskrans, adventsfiguren, geholpen worden om gaandeweg sterk naar Kerstmis toe te gaan.

4. Soep op de Stoep. In het weekend van 9 en 10 december doen we mee aan de actie “Soep op de stoep”. Dit gebeurt na de eucharistieviering om 18 u op zaterdag 9 december  maar op zondag 10 december na de viering om 8.30 u doen we dat met koffie( te vroeg voor soep).  Dit gebeuren wordt gedragen door Welzijnszorg. Dit is de organisatie die in de Advent speciale aandacht vraagt voor de kansarmen van bij ons. Het thema van Welzijnszorg is: “Samen tegen armoede. Armoede is een verhaal van 1 op 7.”

5. Kerstfeesten.

* Pib. De Pib viert op zaterdag 16 december hun kerstfeest; Dit feest gaat door in de familiekring maar eerst komt men om 16 uur samen in de kerk voor een kerstbezinning gevolgd door een receptie in de kerk.  

* Samana.  Samana viert hun kerstfeest in de Familiekring op dinsdagnamiddag 19 december. Pater Boni zal voorgaan in de eucharistieviering.

6. Kerststallen. Teamleden hebben mensen aangesproken om de kerststallen te plaatsen op privégronden op het grondgebied van onze parochie.

    Terug naar editie overzicht


Editie van 13 december

Overleden.

* Margareta Carron, echtgenote van Georges Vancoillie, Huize Zonnelied, 96 j. * Madeleine Derudder, weduwe van Lucien Fauvart, Huize Zonneleid, 94 j.

 Wij gedenken dankbaar.

1. Parochiaal Zangkoor. Op zondag 3 december vierde ons koor hun Sint Ceciliafeest. Om 8.30 u hebben ze zoals gewoonlijk heel hoogstaand de eucharistieviering opgeluisterd. Om 12.30 u zaten we met 28 aan de feestmaaltijd. Yvette, onze voorzitster zorgde voor de ambiance. Ludo wed heel bijzonder bedankt als dirigent en  organist en Yvette kreeg ook een attentievol geschenk om al het werk dat ze doet als voorzitster en dat is heel veel.  Pater Boni zegende maaltijd, dankte het koor voor hun inzet en wenste hen nog vele lange jaren toe.

2. Feestmaaltijd kip-aan-'t-spit. Zoals ieder jaar geeft onze school in de zalen van het VTI hun zo gekende en geëerde kip-aan-‘t-spit. Zelf mogen aanschuiven aan de maaltijd roept heel wat op. Ja, gevoelens van dankbaarheid dat er zo’n 750 zijn komen tafelen. Gevoelens van bewondering. Mooi om te zien hoe mensen van het oudercomité, leerkrachten, losse medewerkers zoveel werk verzetten in een dienstbare en vlotte bediening. Ontroerend mooi hoe directeur Kris niettegenstaande vele materiële zorgen toch rustig de tijd maakt om mensen aan te spreken en zelfs tijd maakt om hier en daar al zittend bij een pintje in gesprek te gaan met tafelgenoten. Het was weer fantastisch. Dankjewel.   

3. Sint Franciscusjongerenkoor. Een meer dan een dikke proficiat aan ons koor. Ontelbaar velen hebben hun grote waardering uitgesproken voor de eucharistieviering die op woensdag 29 november in de kathedraal werd opgedragen ter gelegenheid van 50 jaar scholengemeenschap CDI. In deze viering heeft ons koor grote indruk gemaakt. Proficiat.

 We zien verlangend uit naar.

1. Kerk en Leven/Parochieblad. Hoe zit het met je abonnement? Toch al vernieuwd?  Meer info Marc en Georgette Wolters – Vandenbusshe, Ooievaarlaan  8.Tel. 057/207684 of 0477/243645. Kijk ook elders in dit blad voor meer informatie.

2. Advent.

We zijn nu al in de tweedeweek van de advent. Bidden we intenser? Hebben we oog voor welzijnszorg? Zijn we echt waakzaam omdat we weten dat er iemand komt? 

3. Kerstfeesten.

* Pib. De Pib viert op zaterdag 16 december hun kerstfeest; Dit feest gaat door in de familiekring maar eerst komt men om 16 uur samen in de kerk voor een kerstbezinning gevolgd door een receptie in de kerk.  

* Samana.  Samana viert hun kerstfeest in de Familiekring op dinsdagnamiddag 19 december om 14 uur. Pater Boni zal voorgaan in de eucharistieviering.

4.Kerststallen. Teamleden hebben mensen aangesproken om de kerststallen te plaatsen op privégronden op het grondgebied van onze parochie.

5. Kerstaffiches. In de eucharistieviering van zondag 3 december nodigde deken Roland, voorganger in de viering, de kerkgangers uit om een kerstaffiche  mee te nemen. Zo komt het Kerstgebeuren zichtbaar en uitnodigend in ons straatbeeld.

6 U zijt Wellekome. Davidsfonds schrijft ons: “U zijt wellekome is een gezellig kerstevenement voor de hele familie. De naam is een uitnodigende knipoog naar één van de oudste Vlaamse kerstliederen: Nu zijt wellekome. Samen kerstliederen zingen is een initiatief van Davidsfonds Ieper i.s.m. de parochiegemeenschap van de Capucienenkerk, het parochiaal zangkoor o.l.v. Ludo Geloen (dirigent), de directie, leerkrachten en leerlingen van de Capucienenschool en m.m.v. Pieter D’Haene (orgel), Christine Devos (hobo) en Annelies Druart (tekst). We voorzien voor iedereen een zangbundel, de toegang is gratis en je kan achteraf nog genieten van een gratis kerstlikeurtje of warme chocolademelk! Datum :dinsdag 26 december 2017 om 16u, Kapucijnenkerk
Capucienenstraat 50 8900 Ieper”.

 Terug naar editie overzicht


Editie van 20 december

Gedoopt

Robbe Boscaert, zoon van Tommy en Kathy Bartier, Spilstraat 30, 8980 Beselare.

 Wij gedenken dankbaar.

1. Met de derde leerjaren. Op dinsdag 5 december kwamen de leerkrachten Sabine Jolijt en Veronique Boval met hun leerlingen naar de kerk. De leerlingen hadden in de klas geleerd wat er allemaal in het kerkgebouw te vinden is en waartoe dit alles dient. Het was een rijke ervaring. Leerlingen konden zelfs tot  30 voorwerpen/attributen opnoemen en duiden. Men voelde heel sterk aan dat God in en door Jezus in het kerkgebouw mensen nabij komt. De heiligen die een beeld in de kerk hebben waren stille getuigen van een groeiend besef dat heilige handelingen levenskrachtig zijn. Elk attribuut had zijn eigen duiding. Proficiat aan onze leerkrachten en alle leerlingen. In grote stilte verlieten ze het kerkgebouw.

2. +13 Men stuurde  ons volgend verslag. Op vrijdag 1 december hebben we samen met de jongsten ons voorbereid op een goede kerst. We zochten de perfecte cadeautjes voor elkaar, maakten zeer mooie kerstkaartjes voor de leiding, we leerden onze nagels lakken zonder handen, stelden een kerstdiner samen en zeker niet te vergeten haalde we de kerstboom boven en versierden we het hele lokaal. Nu hopen dat onze kerst even goed verloopt als onze voorbereiding want die was alvast TOP!”We wensen onze +13 dat ze echt Kerstmis mogen vieren: Jezus in hun hart, in de beweging laten geboren worden. Leven naar de Blijde Boodschap die Jezus heeft gebracht.

3. Super vrijdag. Vrijdag 8 december, feest van  “Maria Onbevlekt Ontvangen” was een superdag. Op drie plaatsen werd er die dag met grote ijver, een kerststal opgebouwd.

* In de kerk zagen we Georges en zijn broer Johan met grote ijver de kerststal opslaan. Het was er zo stil dat men dacht dat die broers de engelen al  hoorden zingen van “Vrede op aarde”.

* Op het pleintje voor de kerk zag men de PIB-bestuursleden Paul en Alain met de stal en de beelden van Jozef en Maria sjouwen. Vakkundig zoals ieder jaar werd de kerstal opgeslagen. Deze kerststal nodigt ons uit aan de Bijbelse boodschap gehoor te geven: ‘Haast je naar Bethlehem want daar is de Redder van de wereld geboren”. Even herinneren dat de beelden van deze kerststal al jaren geleden ons geschonken werden door de PIB.

* Peter en Dirk zorgen al jaren voor de kerstal op de Dikkebusseweg. Omdat het voor P. Boni het laatste jaar is dat hij hen kan ontvangen wilden ze daar iets bijzonders van maken.  De oud-leiding van de Chiro “D’ex” werden uitgenodigd om op die vrijdagavond te verzamelen in Franciscushuyze. Met veel enthousiasme werd door de D’ex en hun kinderen de kerststal in stoet naar de Dikkebusseweg gebracht er geplaatst. Pater Boni die de tocht had meegemaakt zegende de kerststal, alle aanwezigen en allen die in het voorbijkomen zullen opkijken naar die stal. Er werd een duiding gegeven en even gebeden. Achteraf was het in Franciscushuyze een gezellig onderonsje met groot en klein bij een glaasje glühwein, een fruitsapje, een trappist van 12°, wat frietjes en bijbehorende.

4. Soep op de stoep. Tijdens het weekend van 9 en 10 december hadden we de actie “’Soep op de Stoep”. Na de eucharistieviering op zaterdag 9 december om 18 uur dronken we samen soep op het pleintje voor de kerk. We waren met velen. De zondagmorgen, sneeuw en wind,  dronken we in een diepe verbondenheid soep in de kerk. Het warme gevoel dat we hadden bij het drinken van lekkere warme soep willen we toewensen aan de kansarmen van bij ons. Dat de kansarmen in en door Welzijnszorg het warme gevoel mogen ervaren van meeleven, meevoelen en meedelen. Dankjewel Georges voor al die liters soep die je weer zo lekker hebt klaar gemaakt. Die soep roept ons op tot een warm meeleven met de kansarmen. De vrijwillige bijdrage bedroeg 250 euro.

 

We zien verlangend uit naar.

1. Kerk en Leven/Parochieblad. Onder jullie zijn er nog, misschien vergeten, die hun abonnement nog niet hernieuwd hebben. Doe het vlug. Meer info Marc en Georgette Wolters – Vandenbusshe, Ooievaarlaan  8.Tel. 057/207684 of 0477/243645. Kijk ook elders in dit blad voor meer informatie.

2. Advent.

* Intens voorbereiden. Het is nog altijd advent. Komende maandag is het Kerstmis. We willen ons gebedsleven extra verzorgen om zo in een grote ontvankelijkheid Jezus geboorte niet alleen te gedenken maar ook te beleven.

*  Weekendvieringen. Voor elke zondag van de advent werden/wordt er drie lezingen voorzien en zal er ruim plaats geschonken worden aan de drempelliturgie.

* Visueel. In ons kerkgebouw zullen we door de opstelling in de kerk: adventskrans, adventsfiguren, geholpen worden om gaandeweg sterk naar Kerstmis toe te gaan.

3. Zalig Kerstfeest. Aan jullie allen wensen we de Vrede van Kerstmis toe in al zijn volheid.

4. Kerststallen. Dank aan allen die een kerststal geplaatst hebben op het grondgebied van de parochie. In en door deze kerststallen worden we  opgeroepen om dankbaar stil te worden bij het grote geheim dat God onder ons is komen wonen in het kind van de kribbe.

5. Kerstvieringen.

* Op zondag 24 december, vooravond van Kerstmis, om 18 uur eucharistieviering – kerstviering met kerstspel en opgeluisterd door het Sint Franciscusjongerenkoor.

* Kerstdag zelf 25 december. Om 8.30 u eucharistieviering – kerstviering, opgeluisterd door ons parochiaal zangkoor.

6. U zijt Wellekome. Davidsfonds schrijft ons: “Op tweede kerstdag, dinsdag 26 december om 16.00 u., organiseert Davidsfonds Ieper in de Kapucijnenkerk (O.-L.-V.-Middelares) in Ieper opnieuw U zijt wellekome, een gezellig kerstevenement voor de hele familie. De naam is een uitnodigende knipoog naar één van de oudste Vlaamse kerstliederen: Nu zijt wellekome. Door samen kerstliederen te zingen willen we dit stukje cultureel erfgoed actief bewaren en doorgeven.

Voor dit initiatief werkt Davidsfonds Ieper samen met de parochiegemeenschap van de Capucienenkerk, het parochiaal zangkoor o.l.v. Ludo Geloen, de Capucienenschool, PIB (Parochie in Beweging) en Femma O.-L.-Vrouw. We kunnen ook rekenen op de medewerking van  Pieter D’haene (orgel), Ludo Geloen (dirigent), Peter Lacante en Frederik Leroy (eufonium en tuba) en Dirk Debuysere (tekst).  Het Iepers Kinderorkest o.l.v. Tine Devoghel fleurt deze speciale editie (10 jaar!) op!

De toegang is gratis en je kan achteraf (om 17.15u.) nog genieten van een gratis kerstlikeurtje of warme chocolademelk! De vrije bijdrage schenken we dit jaar aan de vzw Op ’t Spoor die voedselpakketten geeft aan hulpbehoevenden uit de regio Ieper.”

 Terug naar editie overzicht


Editie van 27 december

Overleden

Daniël Declercq, echtgenoot van Denise Devogel, 86 j., Pannenhuisstraat 23, 8900 Ieper.

 Heilige Communie

Op vrijdag 5 jan. brengt pater Boni bij zieken en bejaarden de H. Communie.

 Wij gedenken dankbaar.

1. Een heel jaar lang. Was het verrijkend, deugddoend? We gedenken dankbaar dat in 1917 op zoveel plaatsten Kerk en Leven, ons parochieblad, in de brievenbus  mocht vallen. We danken oprecht allen die het beste van zichzelf hebben gegeven om van Kerk en Leven een blad te maken dat mooi oogt, inhoudelijk zeer sterk is en aanspreekt. Mogen we elkaar danken dat we in en door dit blad mochten groeien in diepe verbondenheid met elkaar, met kerk en samenleving. Bedankt dat we er mochten zijn voor en met elkaar. Toch een hele prestatie.

2. Schoolbezoek. De advent, een sterke tijd in het kerkelijk jaar. Het teamlid Rosa en pater Boni hebben alle leerlingen bezocht. Rosa naam de tweede, de derde, de vierdes en de vijfdes. Pater Boni de eerste leerjaren en de zesdes. We stonden even stil bij de betekenis van de advent. We stelden ons de vraag: Hoe kan Jezus in ons geboren worden? We nodigden hen uit tot de kerstviering.

3. 19 X Maria en 34 X Sint Jozef. 

Op dinsdag 12 december was er in de kerk een wondermooi, hemels gebeuren. De drie eerste leerjaren kwamen afzonderlijk naar de kerk. We zagen juf Hannelore met haar prachtig kostbaar fotoapparaat. De jongens verkleedden zich om beurt in Sint Jozef en de meisjes in Maria.  Ze namen plaats in de grote kerststal  bij het kindje Jezus dat in de kribbe lag. Voor hen was het echt Kerstmis want Jezus was echt welkom. Dat zij die de kaart met deze moderne, jeugdige Maria en Jozef zullen ontvangen ook aan Jezus zeggen: welkom.

4. Vensteraffiches en kerststallen. Jullie hebben het zelf bemerkt hoeveel vensteraffiches en kerststallen er te zien zijn. Jezus in het straatbeeld brengen is een zachte uitnodiging om je te laten raken door dat grote geheim dat God zelf mens is geworden.  Hij is onze redder en verlosser.

5. Zalig en Gelukkig Nieuwjaar. Dit is het laatste nummer van 2017. Mogen we jullie Vrede en alle goeds toewensen voor 1918. Mag Kerk en Leven ook in 2018 je tochtgenoot, je gids en je vreugdebrenger zijn.

 
We zien verlangend uit naar.

1. Nieuwjaar. Zoals jullie zien in Kerk en Leven gaat in vele kerken een viering door op Nieuwjaarsdag. Mogen we samen in deze viering eerst God danken voor 2017 en zijn Geest vragen voor 2018. Dat het voor ons allen een zalig nieuw jaar mag zijn..

2. Okra. Okra nodigt ons tot hun nieuwjaarsfeest op donderdag 18 jan. om 14 uur in de Familiekring. Na de nieuwjaarswensen van onze voorzitster Joisane en het bezinnend woordje van pater Boni wacht ons geurige koffie en taart. Na het optreden van Johan Vandenberghe “zanger en muziek van te lande” boterkoeken met koffie. Okraleden betalen 15 euro en niet leden 20 euro. Iedereen van harte welkom. Inschrijven tot en met 12 jan. bij Gisquiere Antoine

3. Parochieteam. Op donderdag 28 december hebben we een zeer belangrijke teamvergadering. We kijken even naar het voorbije jaar en blikken met grote verwachtingen en mogelijke verrassingen naar 2018. Om heel sterk te staan zullen we met de partners eens stevig gaan eten. In het samen tafelen ligt er ook een grote kracht. Dat God ons zegenen mag.

 Terug naar editie overzicht


Editie van 3 januari

Gedoopt

* Imke  Houwen, dochter van Dries en Steffi Seghers, Hoppeveld 10, 8970 Poperinge

* Jace Lermyte, zoon van Kevin en Caissy Timperman, Ieperstraat 214, 8980 Zonnebeke

* Yaro Catry, zoon van Pieterjan en Valerie Bervoet, Casselstraat 42, 8908 Vlamertinge

* Nona Vansteenkiste, dochter van Michael en Lobke Gunst, Zegestraat 13, 8980 Geluveld.

* Bart Tommeleyn, zoon van Gregory en Rilana Van Brussel, Brugseweg 85, 8920 Langemark.

 
Overleden

Albert Devos, weduwnaar van Agnes Six, 90 jaar, WZC “Huize Sint-Jozef” Residentie “Louise”.

 
Heilige Communie

Op vrijdag 5 jan. brengt pater Boni bij zieken en bejaarden de H. Communie.

 Wij gedenken dankbaar.

De tekst van dit nummer werd al ingezonden op donderdag 21 december 2017

1. Dankbaar omdat we weer met velen zijn. Dit is het eerste nummer van de nieuwe jaargang van 2018. Marc Wolters en zijn vrouw Georgette hebben ons laten weten dat er weer heel veel hun abonnement op “Kerk en Leven” hernieuwd hebben en dat er zelfs nieuwe abonnees bij zijn. Jullie hebben een goede keuze gemaakt. Samen willen we  in 2018 een weg gaan van verdieping, bezinning en in en door alle gebeurtenissen nog sterker naar elkaar toegroeien.

Vrede en alle goeds.

2. Kerstviering Pib. Op zaterdag 16 december vierde onze PIB hun kerstfeest.

Deze viering verliep in twee schuifjes. In  de kerk trokken we de eerste lade open. Naar we hoorden was het een meer dan geslaagde viering. Dit om zeker twee redenen. Ten eerste omdat we het echte kerstverhaal brachten en ten tweede omdat uit de meer dan vijftig aanwezigen er  lantaarndragers, kaarsendragers, herders, koningen, Jozef en Maria heel spontaan werden genomen. Pater Boni, voorzitter Dirk Raes en lectoren uit de PIB lieten ons binnen treden in het kerstgebeuren. Onze veel begaafde muzikale Ludo Geloen bracht ons zingend en spelend op meerdere instrumenten bij het kind van de kribbe. Door Paul en Alain die de kerststal op het pleintje voor de kerk hadden opgebouwd legden het kerskindje in de kribbe. Bij de kerststal en op het pleintje voor de kerk dronk men een vreugdedrank.

De tweede lade werd opengetrokken in de Familiekring. Ook daar voelde het warm aan. Proficiat aan de werkgroep “Kerstfeest”. Jullie weten te organiseren en animeren.   

3. Lager school:

** Kleuterafdeling. Op dinsdagmorgen 19 december waren er zomaar eventjes 181 kleuters/peuters aanwezig in de kerk met hun vijftien leerkrachten. Ze hadden een pracht van een kerstviering. Meester Luc speelde bij het binnenkomen van de kinderen mooie kerstliederen. De sfeer zat er meteen in. De juffen van de pastorale ploeg: Ann Denoo, Cindy en Nancy hadden een pracht van een viering uitgeschreven. Pater Boni mocht de viering leiden. De mama van kleuter Ilana had haar kleine zusje Jaylinn meegebracht. De link met het kerstekindje was vlug gelegd. De klas van juf Nathalie bracht het mooie kerstverhaal, de kinderen uit de klas van juf Delphine zongen mooie liederen die door allen werden meegezongen en uitgebeeld. We hoorden figuurlijk vele sterren en zagen ook letterlijk vele gele sterretjes. Het kerstkindje uit het kerstverhaal werd in de vredesvlag gewikkeld want Jezus brengt vrede. Niet alleen dit kerstkindje maar ook Jailinn werd in de vredesvlag gehuld en in de kribbe van de grote kersstal gelegd. De kribbe met het kindje er in werd in de  handen van de kleuters gelegd. Elk kind nodigt ons toch uit tot vrede in de kracht van Jezus zelf. Warme, zeer warme proficiat aan de leerkrachten en zeker aan de kleuters en peuters. Zalig Kerstfeest.  

** Schoolviering lagere afdeling. Op donderdag 21 december zat de kerk overvol. Het thema van de viering was als het ware de bekroning van een drie weken adventsvolle werking rond het thema: “Samen over de meet”. Ook in school mag men niemand uitsluiten. We moeten elkaar over de meet helpen. De actie Welzijnszorg  werd in deze adventstijd en viering zeer beeldrijk geduid. Er werd een wiel, een stuur, een zadel, een kader een fietslicht en een bel aangebracht. Symbolen genoeg om fietsend naar Kerstmis toe te rijden en niemand achter te laten. Als schoolgemeenschap kwamen we allen bij Jezus in de kerststal en Hij zei “ Samen sterk – niemand achtergelaten”. Het kerstekind zei ook nog: “Vergeet de kansarmen niet”.  Zalig Kerstfeest. Hartelijk dank aan het Sint Franciscusjongerenkoor en allen die op een bijzondere wijze ons fietsend mee naar elkaar en zo bij Jezus hebben gebracht.

4. Samana. Op dinsdag 19 december waren we zo maar eventjes met 100 aanwezig in de Familiekring voor het kerstfeest. We begonnen met de eucharistieviering waarin pater Boni voorging. Imelda had een inhoudelijk sterke viering uitgeschreven die sereen, sfeervol en rijk aan symbolen was.

Vier grote witte kaarsen, drie lantarentjes, klein kerstkindje, brood en wijn. Genoeg om ons hart te openen voor  de komst van Jezus zelf. Onze voorzitter Luc was ziek maar Marcel nam graag zijn rol over. Hij deed het zo goed dat sommigen in hem een engel zagen, anderen een herder en weer anderen zelfs een koning. Hij was heel groot omdat hij niet aan zichzelf dacht  maar anderen bedankten voor hun werk en hulp. Het werd stil in de zaal toen hij Georgette Vanhaelemeersch bedankte voor de mooie kerstkaartjes en zoveel jaren bestuurslid van CM, ook Monique Vanhaverbeke mocht een mand vol streekproducten ontvangen voor zoveel toewijding al die jaren. Geboeid werd er geluisterd naar Renata Bruggeman uit Loker die ons meenam in een wondermooie en levenskrachtige reis naar het verleden en ons in een groene tuin van vrede bracht. Samen tafelen deed weer zoveel deugd. Proficiat Samana.

 

We zien verlangend uit naar.

1. Zalig en gelukkig Nieuwjaar. Aan jullie allen maar heel in het bijzonder aan de nieuwe abonnees “Vrede en alle goeds” in 2018.

2. Okra. Schrijf vlug in voor het nieuwjaarsfeest van 18 jan. om 14 uur in de Familiekring. Okraleden betalen 15 euro en niet leden 20 euro. Inschrijven tot en met 12 jan. bij Gisquiere Antoine.. Nieuwjaarswensen van onze voorzitster Josiane, bezinnend woordje van pater Boni, koffie, taartje, boterkoeken. Johan Vandenberghe “zanger en muziek van te lande” is onze gast.

3. Eerste communie.

* Ouderavond. Op woensdag 17 januari hebben we onze eerste ouderavond in de school om 20 uur.

* Eerste instapviering op zaterdag 27 januari om 18 uur.

4. Vormsel.

* Uiteraard de thuisbeurten.

* Catechistenbijeenkomst op woensdag 10 januari om 20.30 u .

* Ouderavonden op maandag 15 en op donderdag 18 januari om 20 u.

* Repetities voor de Bijbelse evocatie “Drie dagen in de tempel “ op donderdag 11 en vrijdag 19 jan.

* Zaterdag 20 januari vormelingendag.

* Zaterdag 20 jan. afsluit van de vormelingendag met de Bijbelse evocatie: ‘Drie dagen in de tempel”.

5. Samana. Op maandag 8 januari in de namiddag nieuwjaarsbijeenkomst in Franciscushuyze. 

6.  Parochiaal zangkoor. Op maandag 8 januari ’s avonds nieuwjaarsbijeenkomst in Franciscushuyze.

7. Kerkfabriek. Op dinsdag 16 januari feestelijke nieuwjaarsbijeenkomst.  

8. PIB. Op zaterdag 13 januari viert de PIB hun zestiende verjaardag in de Familiekring.

9. Oecumene. Vanuit de beeldengroep op het pleintje voor de kerk roepen Luther (beeld onthuld in het jaar 2000 door  de protestantse dominee François Roux) en de H. Andreas (beeld onthuld in het jaar 2000 door de Orthodoxe Vader Pius Pauwelyn) ons op tot de oecumenische viering op zondag 21 jan. om 18 uur in de kerk van Sint Jan.

Terug naar editie overzicht

Editie van 10 januari

Wij gedenken dankbaar.

De tekst van dit nummer werd al ingezonden op donderdag 28 december 2017

1. Vreugdevol Kerstgebeuren.

1. Kerstviering op zondagavond 24 december.

We telden 400 aanwezigen die op vooravond van Kerstmis in de eucharistieviering waren. Bemoedigend hoe zoveel jonge gezinnen met hun kinderen op hun eigen maat zoekend en tastend gelovig peilden naar het geheim van Kerstmis: God mens geworden. We werden daarbij geholpen door het Sint Franciscusjongerenkoor die ons de kerstvreugde toezong. Op een bijzondere wijze meer dan een hartelijke dank aan de leerlingen die onder de bezieling van de juffen Heidi en Kathleen ons gaandeweg bij het kerstkind brachten. In tekenen en symbolen werden de inleiding, de schuldbeden, de voorbeden, het aanbrengen van de offergaven, de vredewens sterk geduid. Volwassenen kwamen met kinderen als herders om de vijftig aangeboden kaarsen op de staanders te plaatsen. Het licht brak door. Pater Boni mocht met de kinderen vanuit hun rol als lezer, engel,  herders, schapen, koningen, Maria en Jozef doorstoten naar het echte kerstgebeuren en in de figuren ons oproepen om echt kerstmis te vieren en  te beleven: op weg gaan naar Jezus en in onze handel en wandel beeld van Hem  zijn. De PowerPoint toonde werd zijn onschatbare waarde: de tekst van de liederen werd kleurrijk afgedrukt, ook het grote dankgebed dat door voorganger en gelovigen afwissend werd gebeden kwam op het scherm, kerstbeelden op het scherm waren niet alleen mooi om te zien maar ook zo uitnodigend. Op het einde werd het kerstkindje door een kind, geholpen door papa en oma in de kribbe gelegd

2. Kerstdag morgenviering op 25 december. Als vroege herders waren met 70 om zo vroeg naar de kribbe te gaan. Ons parochiaal zangkoor dat zo mooi gezongen heeft schonk ons een diepe kerstvreugde. Een hele prestatie zo talrijk aanwezig te zijn in dat vroege uur. Er waren koorleden die om twee uur ‘s nachts en zelfs later gaan slapen waren maar ze waren er. Hartelijk dank. Kerstmis kreeg ook in deze viering handen en voeten door mee te helpen aan de humanitaire corridor voor Syrische vluchtelingen.

3. Op velerlei wijze kerstmis vieren. Niet alleen in de eucharistievieringen maar ook daarbuiten werd er religieus kerstmis gevierd. Mensen gingen vredevol en behulpzaam mensen tegemoet.

2. U zijt wellekome. Dit evenement, een initiatief van het Davidsfonds – Ieper was een zeer sterk gebeuren. Uit wat voorzitter Dirk Debuysere ons schreef het volgende: “ We mogen terugblikken op een bijzonder geslaagde jubileumeditie (nummer 10!) van 'U zijt wellekome' op tweede Kerstdag in de Kapucijnenkerk. Een aangename sfeer, zeer veel volk (ongeveer 350 mensen), een mooie mix van jong en oud, gezellig samen zingen, teksten die naadloos aansloten bij de Kerstboodschap en een warm 'achterafje' bij een likeurtje of chocolademelk. En.. het Ieper Kinderorkest o.l.v. Tine Devoghel zorgde voor deze feesteditie voor de kers(t) op de taart!

650 euro telden we in de mandjes (vrije bijdrage) en dat overhandigen we binnenkort graag aan de vzw Op ’t Spoor.

Een zeer gemeend dankjewel dus aan Dirk Raes (voorzitter PIB), Kris Coussens (directeur Capucienenschool), Yvette Verstraete (voorzitster parochiekoor), Caroline Devos (Femma O.-L.-Vrouw); Ludo Geloen (dirigent), Pieter D'haene (orgel), Peter Lacante (euphonium), Frederik Leroy (tuba), Tine Devoghel (dirigent Iepers Kinderorkest en dwarsfluit),  pater Boni en de kerkfabriek, Ghislain Lacante en de bestuursleden en medewerkers van Davidsfonds Ieper (Chris, Paul, Noëlla, Anne, Grégory, Hilde en Lut)

En als we de warme evaluatie van de deelnemers mogen geloven, is er eigenlijk geen weg terug. De tiende editie mag blijkbaar niet de laatste zijn J.  Tweede Kerstdag valt volgend jaar op woensdag 26 december 2018. Zouden we opnieuw op jullie kunnen rekenen en zouden we deze datum al kunnen prikken in de agenda's?”

 
We zien verlangend uit naar.

1. Eerste communie.

* Eerste ouderavond. Op woensdag 17 januari gaat deze avond om 20 uur door in de school. Deze locatie wil ook onderlijnen dat het kan in samenwerking tussen ouders, parochie en ook de school de eerste communie voorbereiden.

2. Eerste instapviering.  Op zaterdag 27 januari hebben we de eerste instapviering om 18 uur in de kerk.

2. Vormsel.

* Thuisbeurten. Naar we horen verlopen de thuisbeurten goed.

* Bijeenkomst. Deze avond, woensdag 10 januari komen de catechisten om 20.30 u samen in Franciscushuyze. 

* Ouderavonden. Deze avonden gaan door in Franciscushuyze op maandag 15 en op donderdag 18 januari om 20 u.

* Bijbelse evocatie “Drie dagen in de tempel”.

- Repetities. We repeteren op donderdag 11 en vrijdag 19 jan.

- Uitvoering als afsluit van de vormelingendag op zaterdag 20 jan.

* Vormelingendag. Zaterdag 20 januari vormelingendag.

3. Lichtmis. De Lichtmisviering in samenwerking met en ook voor de parochies van de binnenstad gaat door op zaterdag 3 februari om 15 uur in onze kerk.  Ouders die in de loop van het voorbije jaar hun kindje hebben laten dopen worden uitgenodigd samen met hun kindje tot deze viering. Pater Boni bezoekt de ouders van onze parochie en haalt de doopkaarsen op. Ouders van buiten de parochie die hier hun kindje hebben laten dopen worden aangeschreven. We mogen wee rekenen op de medewerking van Femma.

4. Okra. We hebben nog tijd tot en met 12 januari om ons in te schrijven bij Gisquiere Antoine. Dit nieuwjaarsfeest gaat door in de Familiekring op donderdag 18 jan. om 14 uur. Okraleden betalen 15 euro en niet leden 20 euro. Onze voorzitster Josiane heeft altijd een verrassende nieuwjaarswens. Een bezinning mag niet ontbreken op zulk een feest. we kijken al verlangd uit naar het optreden van Johan Vandenberghe ““zanger en muziek van te lande” . Bij koffie, een taartje en lekker boterkoeken zullen we weer veel te vertellen hebben en onze dromen voor 2018 ontvouwen.

5. Kerkfabriek. Op dinsdag 16 januari feestelijke nieuwjaarsbijeenkomst. Op deze bijeenkomst zal er zeker gesproken worden over de nodige aanpassingwerken in het vooruitzicht van het project Franciscushuyze.   

6. PIB. Op zaterdag 13 januari viert de PIB hun zestiende verjaardag in de Familiekring. Zojuist de nieuwe ledenlijst gekregen van secretaris Silvio Leroy. We tellen 300 leden.

7. Oecumene. Op de voorpagina van het nummer van volgende week neemt Ghislain Lacante als voorzitter van de  oecumenische werkgroep in Ieper ons mee naar wat oecumene eigenlijk is en hoe we stappen zetten om tot eenheid te komen in de verschillende christelijke kerken. Zij die graag vernemen hoe we in de loop van de jaren aan oecumene gewerkt hebben in Ieper surfen naar: http://www.parochie-olv-middelares-ieper.be. Je klikt oecumene aan en dan oecumenische werking in Ieper.

 Terug naar editie overzicht


Editie van 17 januari

Wij gedenken dankbaar.

1.  Jaaroverzicht 2016
* In ons doopboek staan 97 doopsels ingeschreven. Van deze 97 zijn er 73 afkomstig van een andere parochie. Van de 24 van de eigen parochie werden er 19 bij ons gedoopt. 5 Kinderen van onze parochie werden elders gedoopt: 2 in het Ziekenhuis Jan Yperman, 1 in Sint Jan, 1 in Dadizele en 1 in het Psychiatrisch ziekenhuis H. Hart.

* In ons huwelijksboek staan er 7 huwelijken ingeschreven. Van deze 7 waren  er 2 koppels waarvan jongen of meisje van onze parochie is, of van de parochie afkomstig waren en 5 koppels waarvan jongen en meisje van elders waren. 
* In ons overlijdensboek noteerden we 40 overlijdens. Van deze 40 waren er 16

 van buiten de parochie. Van de 24 van de parochie zelf waren er 3 vanuit een rustoord of die vroeger op de parochie woonden. We hebben geen volledige gegevens van begrafenissen van medeparochianen in een andere parochiekerk of voor wie er een auladienst gehouden werd.
* In ons vormselboek staan er 43 gevormden (waarvan 14 van een andere parochie). Van jongeren gevormd op een andere plaats hebben we geen volledige gegevens.
* In ons eerste communieboek noteerden we 45 eerste communicanten (24 van elders). Van kinderen die hun eerste communie deden op een andere plaats hebben we geen volledige gegevens.
* Geschreven in het hart van God en de mensen: zoveel belangloze inzet en

toewijding.

2. Nieuwjaarsdag.

Ook dit jaar, zoals al zoveel jaren, hebben we op nieuwjaarsdag eucharistie gevierd.  De veertig aanwezigen hebben Gods zegen niet alleen voor hen zelf, hun familie en vrienden gevraagd maar ook voor alle mensen wereldwijd. Op voorspraak van Maria, de Moeder Gods, hebben we gebeden voor de wereldvrede.

3. Kersttijd gedaan. Op maandag 8 januari eindigde de kersttijd. De kerststallen, de kerstverlichting zijn opgeborgen. De kerstaffiches van aan  de vensters verwijderd. Uiterlijk allemaal weg maar we zijn er zeer sterk van overtuigd dat dit alles blijft doorwerken in het hart van velen. Daarom een hartelijk dank aan allen die gezorgd hebben dat het kerstgebeuren in het straatbeeld kwam en ons zo dichter bij Jezus bracht.

 We zien verlangend uit naar.

1. Eerste communie.

* Eerste ouderavond. Gisteren woensdag 17 januari hadden we onze eerste ouderavond. Volgende week meer erover.

2. Eerste instapviering.  Op zaterdag 27 januari hebben we de eerste instapviering om 18 uur in de kerk.

2. Vormsel.

* Ouderavonden. Op maandag 15 januari hadden we de ouderavond voor de ouders van de kinderen die gevormd worden in de eerste vormselbeurt en nu morgen, donderdag 18 jan. voor die van de tweede vormselbeurt.

* Vormelingendag. Zaterdag 20 januari vormelingendag.

* Bijbelse evocatie “Drie dagen in de tempel”. Dit wordt de afsluit van de vormelingendag.  Iedereen is er welkom op die zaterdag 20 jan. om 18 uur in de kerk.

3. Lichtmis. De Lichtmisviering in samenwerking met en ook voor de parochies van de binnenstad gaat door op zaterdag 3 februari om 15 uur in onze kerk.  Ouders die in de loop van het voorbije jaar hun kindje hebben laten dopen worden uitgenodigd samen met hun kindje tot deze viering. Pater Boni bezoekt de ouders van onze parochie en haalt de doopkaarsen op. Ouders van buiten de parochie die hier hun kindje hebben laten dopen worden aangeschreven. We mogen weer rekenen op de medewerking van Femma.

6. Oecumene. Op de voorpagina van het nummer van deze week neemt Ghislain Lacante als voorzitter van de  oecumenische werkgroep in Ieper ons mee naar wat oecumene eigenlijk is en hoe we stappen zetten om tot eenheid te komen in de verschillende christelijke kerken. Hij nodigt ons ook uit tot de oecumenische gebedsdienst in de kerk van Sint Jan op zondag 21 jan. om 18 uur.

Klik hier voor meer info

Alles over de oecumenische werkgroep Ieper klik hier.

Terug naar editie overzicht


Editie van 24 januari

Gedoopt

* Tuur Vandevivere, zoon van Arne en Nele Meuleman, Eeckhoutstraat  7, 8920 Langemark-Poelkapelle

* Mira  Cornette, dochter van Dirk en Annelien Maddelein, Stoppelweg 12, 8978 Watou

 

Overleden

* Georgette Lauwers, weduwe van Florent Ryckeghem, Huize Zonnelied, 90 jaar.

* Erika Laper, Adjudant Masscheleinlaan 30, 45 jaar

* Joseph Storme, weduwnaar van Georgette Debaene, Posthoornstraat 37, 91 jaar.

 

H. Communie

Op vrijdag 2 febr. brengen teamleden en pater Boni de H. Communie bij zieken en bejaarden.

 
Wij gedenken dankbaar.

1. Koor

Op maandag 8 januari kwam het parochiaal zangkoor samen in Franciscushuyze voor hun nieuwjaarsreceptie. De voorzitster Yvette schreef ons het volgende: “De nieuwjaarsreceptie is goed verlopen ,iedereen was er graag bij, de sfeer was goed. Dank aan Pater Boni , we zijn altijd welkom in Franciscushuyze, ook dank aan Gerda, Josiane, Viviane, Trees en Wieske voor het klaarmaken van de broodjes, ze waren lekker, ook Chris wil ik bedanken voor de lekkere chocolaatjes. ”

2. Samana: Nieuwjaarsfeest – bestuursleden.

Op maandag 8 januari vierden de bestuursleden hun nieuwjaarsfeest. Imelda stuurde ons volgend verslag.

“Voorzitter Luc Decoster mocht 24 bestuurden welkom heten. Het ging er hartelijk aan toe, er waren ook enkele nieuwe gezichten bij.

Na de nieuwjaarswensen van de voorzitter gaf Imelda een korte bezinning aan de hand van een gedicht van Toon Hermans: “Wij willen mensen zijn.”  Ook wij willen mensen zijn die positief in het leven staan, gedragen door het Licht van de kribbe.
Jozef Verplaetse gaf een korte vorming omtrent de “CM zorg app.” 
Heel interessant, ook voor mensen die nog niet met de pc werken. Er zijn al meer dan tien kandidaten die de driedaagse vorming willen volgen.
Daarna was het tijd voor koffie en taart. Dankjewel Wilfried ze was weer heel lekker. Het traktaat van Marcel - die vandaag jarig was- een lekker glaasje witte wijn, viel erg in de smaak.

Onze voorzitter gaf nog enkele mededelingen naar het komende werkjaar toe: 
een dankjewel en een attentie aan Pater Boni voor zijn gastvrijheid 
iedere 2de en 4de donderdag van de maand is er een halfuurtje wandelen, we verzamelen aan de kerk en vertrekken stipt om 9 uur, onder de leiding van Frida en Imelda.
uitdelen van jaarprogramma en uitnodigingen.
Uitleg over de lotjes verkoop. Lotjes te verkrijgen bij Erna.
Welgezind en vol goede moed ging iedereen naar huis”.

3. Femma. Op dinsdag 9 januari vierde het bestuur van Femma hun nieuwjaarsfeest. Deze kernvergadering ging door in Franciscushuyze. We waren met elf. Caroline Devos leidde de werkvergadering, pater Boni leidde de bezinning. Pater Boni neemt zo een beetje per beetje afscheid van alle dynamische groepen van de parochie. Hij prees het werk van de Femma (vroegere KAV) en wenste hen vanuit een christelijke inspiratie veel inzet en toewijding toe. Pater Boni bedankte hen en gaf aan elk kernlid een kleine attentie. In hun vrouwelijke fijngevoeligheid bedankte Femma pater Boni voor al die jaren proost zijn. Hij  ontving als geschenk het prachtige boek: “Achiel Van Walleghem Oorlogsdagboeken 1914 – 1918”.

Het werd een feestelijke avond: gezelligheid, culinair hoogstaand en een prachtige quiz geleid door An Compernolle. Christa Schoutteten, Chantal Logie en Christien Vansteenkiste zorgden voor het geheel van de avond, feestmaal inbegrepen. Dankjewel.

4. Okra. Op donderdag 11 januari werden onze kaarters, bollers en vogelpikkers gevierd. De voorzitster Josiane, gewiekste zakenvrouw, had gezorgd voor een pracht van een eenvoudige en zeer lekkere maaltijd. Bij de kaarters was Raymond Merveille de kampioen en Anna Desmyter was eerste dame. In het bollen was Camille Degandt kampioen en Anna Desmyter eerste dame. Bij de vogelpikkers werd Daniêl Declercq kampioen en Anita Schoonaert eerste dame.

Hier moet gezegd worden dat elke tweede en vierde donderdag van de maand  voor deze mensen de samenkomst van de hoogste kwaliteit is: gezellig, gemoedelijk, strijdvaardig en groeien in verbondenheid.

5. Pib.  Op zarterdag 13 januari vierde onze PIB hun zestiende verjaardag. Ze waren met 250 aanwezigen om de verjaardag te vieren. De pizza’s blijven weer altijd een grote aantrekkingskracht. De ambiance werd verzorgd door “Mini Maxi Band” . Ze kregen veel lof. Wat nog meer waardering wegdraagt dat is dat er op elke verjaardagsfeest van de PIB een deel van de opbrengst naar een goed doel gaat.  Bedankt en nog vele fijne jaren.  

6. Vormsel. Op zaterdagavond 13 januari was het de beurt aan de vormelingen uit de groep van Ann De Clerck en Patrick Snick om hun vormelingen mee te nemen in een gewone zaterdagavondviering. Vanuit deze groepen waren er twee misdienaars en de anderen waren lector. Wij stonden in bewondering voor de wijze waarop zij de mis dienden en voorlazen. Bij het Onze Vader werden ze allen met name geroepen en dit naar het voorbeeld van de kleine Samuël. Dat hadden we gehoord en gezien in de eerste lezing. Vanuit het evangelie wisten we dat twee leerlingen Jezus gevolgd waren. Zij verbleven een dag bij Hem. Ze hadden Jezus leren kennen als een biddende man. Op die zaterdagavond waren wij ook bij Jezus en met Hem hebben we het Onze vader gebeden. Aan de vredewens  gingen we naar de mensen toe en wensten hen in naam van Jezus vrede.

7. Catechisten. Op woensdag 10 januari hadden we een catechistenbijeenkomst. De ouderavonden werden voorbereid en de vormelingendag op punt gesteld. We hadden een voorstel gekregen van de werkgroep “ Diaconie – zorg voor mensen”. We zijn op dit voorstel ingegaan maar lichtjes aangepast. Ouders en vormelingen zetten zich in voor eenzamen. Later meer er over.

 
We zien verlangend uit naar.

1. Eerste communie.

Nu zaterdag 27 januari hebben we de eerste instapviering om 18 uur in de kerk.

kerk.

2. Lichtmis. De Lichtmisviering in samenwerking met en ook voor de parochies van de binnenstad gaat door op zaterdag 3 februari om 15 uur in onze kerk.  Ouders die in de loop van het voorbije jaar hun kindje hebben laten dopen worden uitgenodigd samen met hun kindje tot deze viering. Pater Boni bezoekt de ouders van onze parochie en haalt de doopkaarsen op. Ouders van buiten de parochie die hier hun kindje hebben laten dopen worden aangeschreven. We mogen weer rekenen op de medewerking van Femma.

3. Sint Franciscusjongerenkoor. Concert. 

Op vrijdag 2 en zaterdag 3 februari concerteert ons jongerenkoor in de schouwburg en dit telkens om 19 uur. Zij concerteren onder het thema: “Onder Boane”.  Info en kaarten bij alle koorleden: www.sfjk.be. Ook bij Stijn Decramer  0476/538461 (na 17.30 u) Volwassenen €6 (€8 ADD) Kinderen €3 (€4 ADD) 

Terug naar editie overzicht


Editie van 31 januari

Gedoopt

* Lilly Deweerdt, dochter van Hendrik en Liesbet Pollée, Izegrimstraat 54, 8900 Ieper

* Tess De Bie, dochter van Rudy en Leen Vermeersch, Rollegem-Kapelsestraat 36, 8880 , Sint –Eloois-Winkel.

 

Overleden

* Leon Willemijn, weduwnaar van Rika Vanhoutte, 77 j, WZC Wintershove, Vlamerringe, voorheen Dikkebusseweg 24, 8900 Ieper.  

 

H. Communie

Op vrijdag 2 febr. brengen teamleden en pater Boni de H. Communie bij zieken en bejaarden.

 Wij gedenken dankbaar.

1. Eerste Communie.

Op woensdag 17 januari hadden we onze eerste ouderavond voor de ouders van onze eerste communicanten. Op enkele na waren de 39 eerste communicanten allemaal vertegenwoordigd door hun ouders. Enorme bijeenkomst. Elk van de zes groepen kreeg een vraag. Vragen over God, Jezus, herinneringen aan de eigen eerste communie en verwachtingen naar de eerste communie toe. We mogen zeggen dat de inbreng van de ouders enorm en diepgaand was. Alles werd in de grote groep gebracht en geduid door pater Boni.  Juf Ellen lichtte het stappenplan toe, juf Annelore de communiedoos en Juf Els vroeg aan de ouders de naam van hun kind in een keramiek schaapje te schrijven als aanvraag voor de eerste communie. Ze vroeg ook aan hen die het gebedshuisje een week in het gezin willen hebben hun naam op het aangeduide blad te schrijven. Juf Annelore en pater Boni onderlijnden de grote waarde van het gebedshuisje. Kris, de directeur van de school had de ouders verwelkomd en teamlid Ann sloot avond af met een gebed. Zeer bemoedigende en uitdagende ouderavond. Het gouden driespan gaat er voor: ouders, school en parochie.

2. Vormsel.

Het was een drukke week voor vormelingen, ouders, catechisten en anderen op weg naar het vormsel. Uit de fijne en lange verslagen van catechist Jef Coulembier geven we een kort verslag over de ouderavonden, de vormelingendag en “De drie dagen van Jezus in de tempel”.

* Ouderavonden.

Op maandagavond 15 en donderdagavond 18 januari werden de ouders van de vormelingen uitgenodigd in de Stille Ruimte van Franciscushuyze. Teamlid en catechist Rosa noteerde de aanwezigen en stelde vast dat de meeste vormelingen vertegenwoordigd waren. Meteen vroeg ze ook naar de herinneringen aan het eigen vormsel.  Op al wat verteld was haakte Pater Boni even in om te komen tot de kern van het sacrament van het vormsel. Elk van de zeven sacramenten heeft een eigen ritueel in tekenen en een woord. Voor het vormsel zijn de tekenen: handoplegging en zalving met chrisma, de woorden: “ ---- ik zalf je met het zegel van de H. Geest, de gave Gods”. We bleven lang stilstaan bij het inhoudelijke van het sacrament van het vormsel.

Pater Boni eindigde met de oproep om – in het kader van de “diaconie en zorg voor mensen”,  één van de vijf werkgroepen van de Pastorale Eenheid van Ieper  – een bezoekje te brengen aan een eenzame, een uitgestotene, een kansarme in je buurt. Hiermee zijn we echt volgelingen van Jezus  en dus concrete invullers van zijn oproep tot dienstbaarheid.

* Vormelingendag.

Op zaterdag 20 januari werden alle vormelingen in de basisschool in de Nachtegaallaan verwacht voor een vormelingendag die om 11 uur startte met een welkom en het getuigenis van de jarige priester Marcel Vanhauwaert (80 jaar). Hij had het over zijn eigen roeping toen hij - als veertienjarige -  in de fabriek ging werken en zich bij de kajotters aansloot en getroffen werd door een tekst van de evangelist Lucas waarin Jezus in de synagoge getuigt: “De geest des Heren is over mij gekomen ... Hij heeft mij gezonden om aan armen de Blijde Boodschap te brengen …” Op 23-jarige leeftijd ging hij weer studeren en was 33 jaar toen hij priester gewijd werd. Als gepensioneerd priester greep hij de kans om TE GOARE, een “Welzijnsschakel” op te starten, samen met enkele vrijwillige medewerkers,  met de bedoeling om kansarme mensen op te sporen en samen te brengen. Op die manier krijgen deze nieuwe kansen om elkaar te ontmoeten en samen dingen te doen, zoals samen ontbijten, samen feest vieren, samen zingen en mekaar bij te staan in de geest van Jezus.

Daarna kwam diaken Bart Lefever vertellen hoe het er in de gevangenis van Ieper aan toe gaat. De meeste mensen hebben een verkeerd beeld en willen vooral dat de gedetineerden moeten boeten en geïsoleerd worden terwijl het toch om mensen gaat die weliswaar iets verkeerd hebben gedaan - en zich daarvan terdege bewust zijn - maar die ook hun goede kanten hebben. Op dat goede wordt er ingespeeld op twee manieren. Enerzijds  is er het project “Tralies uit de weg” waarbij gedetineerden in contact komen met mensen van buiten de gevangenis en zo hun verhaal kunnen doen. Anderzijds is er het “Thuisfront” waarbij men focust op de bezoekers (gezinsleden, familie, vrienden) van de gevangenen, die evengoed op enige begrip mogen rekenen.

Tijdens deze getuigenissen waren drie andere groepen aan het knutselen in de klas van meester Stijn. Eerst werd een brief, gericht aan de vormselpeter of meter, gemaakt  met de vraag om bij de vormselviering van 19 mei aanwezig te zijn. Daarnaast schreef elke vormeling zijn naam, samen met een handafdruk, op het doek dat tijdens de vormselviering het altaar zal versieren.

Diaken Bart Lefever maakte nog de hele groep vormelingen warm om samen met hun ouders een eenzame in hun straat op te zoeken en met hem/haar in contact te komen. De ouders waren daarover reeds ingelicht tijdens de ouderavonden van de afgelopen week.

Na de boterhammen met tomatensoep van Georges, waren we klaar  voor de quiz.  Voor quizmaster Stijn zette elk vormselsgroepje zich schrap om hun kennis over onze godsdienst te testen. Natuurlijk ging het over de kerkelijke feestdagen, de misviering, de Bijbel (het oude en het nieuwe testament), maar evengoed over de Koran en de Joodse Thora. De godsdienstlessen hebben blijkbaar hun vruchten afgeworpen want er werd goed gescoord. Bravo voor ons onderwijs.

In de namiddag verzamelden we in de Stille Ruimte van Franciscushuyze. Pater Boni vertelde over Franciscus van Assisi. Hij vertelde over drie ontmoetingen Eerst die goddelijke stem die vroeg: “ Francesco, wat is er beter de heer te dienen of de knecht ?”, vervolgens de ontmoeting met de melaatse en ten slotte  Jezus op het kruis in de kerk van San Damiano die tot hem zei: “Francesco, ga en herstel mijn kerk”. De praktijk van Franciscus konden we ervaren tijdens de rondleiding door Pater Boni in zijn Franciscushuyze: de eetplaats waar hij allerlei mensen waaronder verslaafden en ex-gevangenen ontmoet, de living waar hij met eenzamen Kerstmis heeft gevierd en de vele samenkomsten met medewerkers. De kamers boven waar studenten, familieleden en jeugdbewegingen kunnen overnachten maakten indruk. Ook de stille ruimte boven, plaats van gebed en bezinning bracht de vormelingen in stilte en gebed bij de Heer van het leven. Ondertussen was de andere helft van de vormelingengroep in de kerk aan het rondkijken naar wat er zich zoal in de kerk bevindt. Philip gaf de opdracht om zoveel mogelijk voorwerpen te benoemen en te gissen naar de betekenis van orgel, altaar, tabernakel, kruisweg enz. Daarna leerde Stijn enkele liederen aan die de vormelingen op hun vormsel zullen zingen… en bij wijze van proef ook tijdens de afsluitende evocatie “Drie dagen in de tempel”.

* Drie dagen in de tempel.

Op zaterdag 20 januari om 18 uur hadden we in de kerk als afsluit van de vormelingendag de evocatie van “Drie dagen in de tempel”. Toen Jezus 12 jaar is (de leeftijd van de vormelingen), trekt Hij – zoals het Lucasevangelie ons vertelt – met Zijn ouders naar de tempel van Jeruzalem. Bij de terugkeer merken zijn ouders, Jozef en Maria, dat Jezus niet mee is, ook niet in een andere groep van terugkerende bedevaarders. IJlings keren ze terug naar Jeruzalem en vinden Hem in de tempel te midden van de tempelleraren. Wat heeft Jezus in die drie dagen in de tempel uitgespookt? Alle vormelingen, hun ouders, familieleden en geïnteresseerden zagen hoe enkele knapen in de tempel overhoord werden over hun kennis van de Joodse geschriften. De verrassing kwam er toen één van de knapen zelf vragen begon te stellen. Het bleek de twaalfjarig Jezus te zijn. De tempeloverste en de schriftgeleerden waren verrast over de schriftkennis van de jonge Jezus en slaagden er niet in om duidelijke antwoorden te geven op Zijn aanhoudende vragen. Uiteindelijk gaven enkelen van hen toe dat Jezus toch wel eens de zo lang verwachte Messias zou kunnen zijn zoals eeuwen tevoren voorspeld door profeten als Jesaja. Op het einde van de derde dag vonden Jozef en Maria hun zoon terug en hoorden hoe de aanwezige Romeinse rechter Jezus prees om zijn kennis, moed en durf. 

Om in dezelfde geest van Jezus te eindigen, nam diaken Bart Lefever het woord om terug te komen op het initiatief om een eenzame, een kansarme te bezoeken met een … potje confituur. Zo eenvoudig is het evenwel niet en daarom gaf Bart ook enkele concrete tips. Heel wat mensen tekenden in om aan het initiatief deel te nemen. Bravo. Een stap is gezet. We volgen het project verder op!

Ten slotte nog een welgemeend applaus voor alle medewerkers aan de evocatie: de kinderen Quintus Dehaene, Janne Dedeurwaerder, Keithy Moerenhout, Alexander Gantin, Myrthe Goudeseune en Ciatlin Bourree; de volwassenen Annik Vanginderdeuren, Ghislain Lacante, Marc Wolters, Patrick Ryde, Boni Van Looveren, Jan Verhalle, Bart Lefever, Patrick Snick, Jef Coulembier, Georgette Vandenbussche en Stijn Decramer.

4. Okra. Op donderdag 18 januari had Okra hun jaarlijks nieuwjaarsfeest in de familiekring. De voorzitster Josiane zat in de kerktoren. Het was toen twaalf uur bij de jaarwisseling. Bij elke slag van de klok om 12 uur had ze een fijne Nieuwjaarswens. Pater Boni mocht de bezinning leiden en Johan Vandenberghe, zanger en muzikant van te lande bezorgde ons een fijne namiddag. Een taartje, boterkoeken, lekkere koffie mochten niet ontbreken. De negenenzeventig aanwezigen waren allen zeer gelukkig en dankbaar.

5. Lichtmis. Op woensdag 17 januari  kwamen parochieassistente zuster Lieve,  Katrien Descamps van de Femma en de teamleden Ann, Imelda, Marc en pater Boni samen om de Lichtmisviering voor te bereiden en de praktische punten te regelen. Hun enthousiasme en inzet belooft veel.

6. +13. Victor Claerebout stuurde ons volgend verslag: Ook dit jaar hielpen de gastjes van de Plusdertien weer mee met de verkoop voor Vredes Eilanden. Ondanks het koude weer stonden we al vroeg in de ochtend bij de Delhaize in Ieper. We hebben er een leuke dag aan overgehouden, maar het belangrijkste is dat we een som van 276 hebben ingezameld. Deze opbrengst gaat naar kleine landbouwbedrijven in Azië, Afrika en Latijns-Amerika.

 

We zien verlangend uit naar.

1. Lichtmis. Nu zaterdag 3 februari hebben we om 15 uur in onze kerk de Lichtmisviering. Zoals jullie hoger hebben kunnen lezen zijn we al eens samengekomen om de viering op te stellen en het praktische te bekijken. De Lichtmisviering is een viering voor vier parochies: de drie van de binnenstad en onze parochie. Ouders die in de loop van het voorbije jaar hun kindje hebben laten dopen worden uitgenodigd samen met hun kindje tot deze viering. Pater Boni bezoekt de ouders van onze parochie en haalt de doopkaarsen op. Ouders van buiten de parochie die hier hun kindje hebben laten dopen werden aangeschreven. We mogen weer rekenen op de medewerking van Femma.

2. Sint Franciscusjongerenkoor. Concert. 

Op vrijdag 2 en zaterdag 3 februari concerteert ons jongerenkoor in de schouwburg en dit telkens om 19 uur. Zij concerteren onder het thema: “Onder Boane”.  Info en kaarten bij alle koorleden: www.sfjk.be. Ook bij Stijn Decramer  0476/538461 (na 17.30 u) Volwassenen €6 (€8 ADD) Kinderen €3 (€4 ADD)

3. Chiro. Noteer in het weekend van 10 en 11 februari gaat de jaarlijkse mosselsouper door in de Familiekring.   

4. Aswoensdag en Veertigdagentijd. Op woensdag 14 februari is het Aswoensdag en begint de veertigdagentijd. We hebben om 19 uur in onze kerk de Aswoensdagviering: eucharistie, askruisje en zegening van de kruisen.

5. Doopavond. Op vrijdag 16 februari om 19.30 u gaat de doopavond voor onze pastorale Eenheid en de federatie Langemark-Poelkapelle door in Franciscushuyze.

6. Verloofden. Op vrijdag 23 februari hebben we in Franciscushuyze een verloofdeavond. Koppels die in 2018 voor de kerk huwen worden uitgenodigd. 

Terug naar editie overzicht