Terug naar startpagina

KERK EN LEVEN:     NIEUWS VAN ONZE PAROCHIE

Klik hier voor meer info nopens BUURT-INZET

Klik hier voor volgende edities met parochienieuws verschenen in Kerk en Leven
Editie van 7 maart
Editie van 14 maart
Editie van 21 maart
Editie van 28 maart
Editie van 4 april
Editie van 11 april
Editie van 18 april
Editie van 25 april

 Toekomst van Franciscushuyze 

Conferenties : Karmel Frezenberg – Vlamertinge

alle conferenteis zijn op woensdagavond met aanvang om 19.30 uur
in de kapel, Marshofstraat 6 - 8908 Vlamertinge
www.karmel-vlamertinge.be    info@karmel-vlamertinge.be

20 september 2017 Prof. Marc Steen Waar is God als mensen lijden? Waar ben ik?
18 oktober 2017 Br. René Stockman f.c.

De fragiele mens

15 november 2017 Dhr. Jean-Marie Eggermont

Wat  kan ik voor u doen? Werken met gekwetste jongeren.

17 januari 2018 E. H. Geert Morlion

Bidden met en vanuit het "Onze Vader".

21 februari 2018 P. Nikolaas Devynck

Blijmoedig vasten

21 maart 2018 Mgr. Lode Aerts

De gezindheid van Jezus. Inspiratie uit de Filippenzenhymne.

18 april 2018 Abt Manu Van Hecke

"De genade stroomt naar het laagste punt". Bernardus.

16 mei 2018 Mevr. Katherine Stubbe

"Een persoonlijk geloofsverhaal"

Buurt-In-Zet

 
Wat maakt een mens gelukkig?

Kleine dingen in het leven kunnen je een tevreden gevoel geven. Bijvoorbeeld, als je een iets wat verdere buur die je nu niet kent, een  kleine dienst kan verlenen. Of omgekeerd, je ontvangt zo maar gratuit hulp.   

Buren zetten zich in in Buurt-in-zet

We leren op die manier wat meer mensen in onze buurt kennen.
Het is goed wonen waar mensen elkaar kennen en om elkaar geven.
Met Buurt-In-Zet willen we daar mee aan bouwen. 

Dankzij de werkgroep onthaal….

Onze parochiale werkgroep “onthaal” heeft ondertussen bij bijna  alle mensen van de parochie een informatiefolder over Buurt-In-Zet afgegeven.   Bart Lefever als initiatiefnemer voor de parochie en Jan Miermans langs de zijde van het dienstencentrum ‘tHofland,  danken via deze weg  van harte alle leden van de werkgroep onthaal voor hun inzet.  

…starten we met een ploeg enthousiaste vrijwilligers.

Deze grote inspanning is niet vruchteloos geweest want we kunnen op dit moment  meedelen dat  11 mensen zich reeds als vrijwilliger hebben aangemeld.  We zijn dankbaar dat we deze mensen gevonden hebben. 

Wil je er ook nog bij?

Wie nog interesse zou hebben voor Buurt-In-Zet zowel als vrijwilliger of als persoon die graag geholpen zou worden, kan  steeds contact opnemen met

Wie nog interesse zou hebben voor Buurt-In-Zet zowel als vrijwilliger of als persoon die graag geholpen zou worden, kan  steeds contact opnemen met

Bart Lefever   tel 057 / 36 30 05  E-mail  blfvthuis@hotmail.com
of
Jan Miermans  tel 057 / 23 94 90 E-mail dienstencentrum@hofland.be


 

Editie van 7 maart

Gedoopt

* Oona Goven, dochter van Gianni en Emely Behaeghel, Rijselstraat 46, 8953 Wijtschate

* Milena  Baratto, dochter van Steve en Stephanie Lemaire, Menenstraat 19, 8980 Zonnebeke.

 

Overleden

Marc Dejonghe, echtgenoot van Marleen Ghyselen, Ter Linden 9, 8900 Ieper, 57 j.

 
Wij gedenken dankbaar.

1. Eerste Communie: inzoomen op Jezus

In tien stappen bereiden we met het driespan: ouders, school en parochie onze eerste communicanten voor op hun eerste communie. In stap twee zoomen we in op Jezus. Aan de hand van drie prentkaarten: Jezus wordt gedoopt, Jezus zegent de kinderen en Jezus stilt de storm op  het meer dringen we dieper door in wie Jezus eigenlijk is. Op dinsdagnamiddag 20 febr. mocht pater Boni in de drie leerjaren, in 1C geholpen door de ouders Aline Caron ( mama van Lionel Mylle) en Charlotte Gekiere ( mama van Jentl Desmet), vanuit deze drie verhalen inzoomen op Jezus. De eerste communicanten werden stil en kwamen in de ban van die beminde, liefdevolle en bezorgde Jezus.

2. Vormsel. Op woensdag 21.02. kwam de catechistenploeg samen in Franciscushuyze. De kruisjesoplegging werd voorbereid en uitgeschreven. De vormselwerking werd geëvalueerd. De afspraken voor het bezoek bij de pottenbakker werden gemaakt. De rondgang voor broederlijk delen werd ook in kaart gebracht.

3. Verloofdeavond. Op vrijdag 23 febr. hadden we onze jaarlijkse verloofdeavond. Er waren 11 koppels aanwezig die in de loop van 2018 voor de kerk zullen huwen. Van die elf koppels waren er vijf vanuit het arbeidsveld van priester Mathias Parret aanwezig en zes in wiens huwelijksviering pater Boni voorgaat. Vier grote thema’s werden in het midden gebracht.

1. Verschilpunten kennen en overbruggen.

2. Communicatie binnen het huwelijk.

3. Seksualiteit.

4. Het huwelijk als een sacrament en roeping.

De avond werd geleid door het koppel diaken Bart Lefever en zijn echtgenote Katrien Demuijnck en door pater Boni. Gezien het feit dat pater Boni voor de laatste maal de  avond hielp leiden was priester Mathias aanwezig als aflossing van de wacht.

De verloofden waren allen enthousiast over het verloop van de avond. 

 We zien verlangend uit naar.

1. Veertigdagentijd. We zijn nu al in de derde week van de veertigdagentijd. Deze veertigdagentijd is een sterke tijd van intens gebed, sober leven, bezinnen en broederlijk delen.

2. Kruisweg. Elke vrijdag in de veertigdagentijd is er in de kerk kruisweg. Imelda en Monique gaan voor in deze kruisweg. 

3. Bezinning.  We lezen in de vastenkalenders, in het parochieblad en kijken naar de kruisen.  

4. Broederlijk Delen.  

* Dit jaar delen we met Oeganda. “Help honger uit de wereld”.

* Op zaterdag 17 maart  vanaf 9.30 uur komen kandidaat vormelingen en +13 op bepaalde wijken rond voor Broederlijk Delen. 

* De vrijwilligers die rondgaan voor Broederlijk Delen gaan moedig, getuigend van  deur tot deur. Wees mild.

5. Spaanse avond. Het Sint Franciscusjongerenkoor nodigt ons tot hun Spaanse avond op zaterdag 10 maart in de Familiekring.

6. Vormsel. Op zondag 18 maart hebben we om 10 uur een bijzondere viering. In deze viering geven de 44 vormelingen hun naam op en ontvangen ze een kruisje.

Terug naar editie overzicht


Editie van 14 maart

 Gedoopt

* Liam Rubrecht, zoon van Thomas en Mindy Dubois, Hazewind 10, 8647 Lo.

 

Wij gedenken dankbaar.

1. Vormsel: Pottenbakker.

Op vrijdag 23 en zaterdag 24 febr. hebben onze vormelingen een bezoek gebracht  aan de pottenbakker. Niet alleen een bezoek maar ook een werkmoment. Al knedend kwamen ze op het spoor van God die als Schepper met veel geduld en liefde  de mens heeft geschapen naar zijn beeld en gelijkenis. Jef Coulembier, catechist, stuurde ons volgende verslag.  

“ Vormelingen O.L.V.-Middelares: bezoek aan de pottenbakker

Vrijdag 23 februari, 17 uur.  Afspraak in de Omloopstraat nr. 9. De kunstige brievenbus verraadt dat hier een kunstenaar woont. En inderdaad, we worden hartelijk ontvangen door Marc Maes, pottenbakker, en zijn vrouw Christiane, glazeurder. Eerst krijgen we uitleg over het boetseren met klei en het bakken van de kleiwerken. Hiervoor hebben we AARDE nodig, de klei. Verder het WATER om de klei kneedbaar te maken en dan de LUCHT om het kleiwerk te drogen. Ten slotte het VUUR, de hitte die nodig is om de klei zo hard als steen te maken. De vier ELEMENTEN dus!

Marc geeft nog enkele tips en we kunnen aan het werk aan een lange tafel met voor iedereen een blok klei, een ronde werkplank en kleischrapers en –pennen.

De meeste vormelingen hadden al een idee in het hoofd. Dat idee in een heus en bakbaar kleiwerkje omzetten, is echter een ander paar mouwen. Er zijn enerzijds de ‘schouwers’ die vanuit één stuk klei werken en anderzijds de ‘bouwers’ die stukjes klei aan elkaar plakken.  Dat ‘plakken’ betekent letterlijk met eigen speeksel. Hoe dan ook, iedereen heeft een eigen werkje gemaakt. Tegen het vormsel op 19 mei zullen de werkjes gebakken en geëmailleerd worden met glazuur. Ondertussen worden de kruisjes hier gemaakt en zullen tegen de kruisoplegging van  zondag 18 maart  klaar zijn. Dank je wel Marc en Chris”.

2. Broederlijk Delen: zesde leerjaren: Bonte Talentenavond.

De leerlingen van de zesdes hebben hun talenten ingezet om ons in twaalf nummers een onvergetelijke avond te bezorgen. Het mooiste talent dat ze ons die avond bezorgd hebben was hun inzet voor Broederlijk Delen. Onze negenendertig leerlingen met hun leerkrachten, helpende ouders en fantastisch publiek verdienen een grote pluim en een zeer warme groet van de boeren uit Oeganda.

Die vrijdag 2 maart was het spekglad op de Belgische wegen en uiteraard ook in en rond de Familiekring in de Crescendostraat. En toch zat de zaal vol. Ouders, grootouders en vrienden gaan door weer en wind om hun artiesten aan te moedigen. Gaan ze ook door weer en wind voor Broederlijk Delen?     

3. H. Communie, overlijden en verhuis naar een rustoord. 

Wij gedenken dankbaar dat elke eerste vrijdag pater Boni, een teamlid of Monique Vanhaverbeke de H. Communie brengt bij zieken en bejaarden. Door een intrek te nemen in een rustoord en door overlijden wordt de groep wat kleiner. Zo is op 29 december Camille Deltombe, echtgenoot van Marie-Louise Derycke, Fazantelaan 19 overleden in de ouderdom van 90 jaar. Ouderen of zieken die verlangen de H. Communie te ontvangen kunnen contact opnemen met pater Boni of een teamlid.

4. De Ieperse lucht ingeademd. Van maandag 26 febr. tot vrijdag 2 maart had op het domein Menas van de broeders van Liefde in Sint-Maria-Aalter het provinciaal kapittel plaats van de Minderbroeders kapucijnen. Er werd een nieuw bestuur gekozen. Vier van de vijf medebroeders  uit de raad hebben lange tijd of een ietwat kortere tijd in Ieper doorgebracht. Nieuw bestuur: de broeders Adri Geerts als provinciale overste, Kenny Brack als vicaris provinciaal, raadsleden werden Luc Vansina, de Pool Tomasz Okon en Klaas Blijlevens. We wensen hen veel zegen en alle goeds toe in dienst van onze provinciale fraterniteit.

 
We zien verlangend uit naar.

1. Veertigdagentijd. We zijn nu al in de vierde week van de veertigdagentijd. Deze veertigdagentijd is een sterke tijd van intens gebed, sober leven, bezinnen en broederlijk delen.

2. Kruisweg. Elke vrijdag in de veertigdagentijd is er in de kerk kruisweg. Imelda en Monique gaan voor in deze kruisweg. 

3. Bezinning.  We lezen in de vastenkalenders, in het parochieblad en kijken naar de kruisen.  We gaan naar de vastenconferentie gegeven door onze bisschop Lode Aerts op woensdag 21 maart om 19.30 u in de kapel van de Frezenberg. Zie algemeen nieuws.

4. Broederlijk Delen.  

* Dit jaar delen we met Oeganda. “Help honger uit de wereld”.

* Nu zaterdag 17 maart  vanaf 9.30 uur komen kandidaat vormelingen en +13 op bepaalde wijken rond voor Broederlijk Delen. 

* De vrijwilligers die rondgaan voor Broederlijk Delen gaan moedig, getuigend van  deur tot deur. Wees mild.

5. Vormsel. Op zondag 18 maart hebben we om 10 uur een bijzondere viering. In deze viering geven de 44 vormelingen hun naam op en ontvangen ze een kruisje.

6. Eerste Communie. Op zaterdag 24 maart om 18 uur hebben we de tweede instapviering voor onze eerste communicanten. De eucharistieviering zal grotendeels in het teken staan van de palmwijding en het lijdensverhaal.  

Terug naar editie overzicht


Editie van 21 maart

H. Communie.

Op vrijdag 6 april brengen teamleden en Monique Vanhaverbeke de H. Communie bij zieken en bejaarden.

 

Overlijden

* Lucien Woussen, weduwnaar van Suzannze Leire, Huize Wieltjesgracht, 87 j.

* Omer Laire, echtgenoot van Godelieve Baes, Capucienenstraat 43, 8900 Ieper 85 j.  

 

Wij gedenken dankbaar.

1. Vormsel:

* Vijfde beurt. We staan in volle bewondering voor onze catechisten. Het is nu al de vijfde thuisbeurt die achter de rug ligt. Met veel enthousiasme willen onze catechisten hun toevertrouwde jongeren naar het vormsel begeleiden. In en door de vele activiteiten in groep voelen onze jongeren zich door elkaar en catechisten gedragen.

* Zondagse eucharistieviering. Bij het opstellen van het jaarprogramma  hadden we ons voorgenomen om in een gewone zondagse eucharistieviering de vormelingen de taken toe te vertrouwen van misdienaar, lector en andere taken. Het catechesegezin van Jef en Francine deed dit op zondag 11 maart voor een tweede keer. De drempelliturgie in de veertigdagentijd was een buitengewone gelegenheid om de vormelingen erbij te betrekken. Aan het Onze Vader kwamen zij ook in een kring rond het altaar staan samen met de aanwezige ouders, catechisten en mensen van de kerkfabriek. Het warm applaus dat ze kregen was echt bemoedigend.

2. Spaanse avond – Sint Franciscusjongerenkoor.

Op zaterdag 10 maart waren met een tweehonderdtal in de Familiekring om deel te nemen aan deze maaltijd. Een grote proficiat aan de mensen van “Rondom Koor” die gezorgd hebben voor een heerlijke Spaanse maaltijd. De sfeer was opperbest, veel helpende handen. Dankjewel.

3. Broederlijk Delen: huis aan huis omhaling. Met grote bewondering en dankbaarheid kijken we naar onze mensen die van deur tot deur rondgaan voor Broederlijk Delen. Bij het schrijven van deze regels (12.03.2018) zijn er reeds drie personen die hun grote omslag hebben binnengebracht.  

 

We zien verlangend uit naar.

1. Veertigdagentijd. We zijn nu al in de vijfde week van de veertigdagentijd. Deze veertigdagentijd is een sterke tijd van intens gebed, sober leven, bezinnen en broederlijk delen.

2. Kruisweg. Op 23  maart hebben we in de kerk de laatste kruiswegoefening in deze veertigdagentijd. 

3. Bezinning.  We lezen in de vastenkalenders, in het parochieblad en kijken naar de kruisen.  We gaan naar de vastenconferentie gegeven door onze bisschop Lode Aerts op woensdag 21 maart om 19.30 u in de kapel van de Frezenberg. Zie algemeen nieuws.

4. Goede Week. Nu zaterdag/zondag 24 en 25 maart begint de Goede Week.

Mogen we jullie uitnodigen om de diensten van de Goede week met een grote ingekeerdheid te volgen. In Kerk en Leven vinden jullie de plaatsen en de uren waarop in onze kerken van de plaatselijke gemeenschappen de diensten gevierd worden.

5. In onze kerk O. L. Vrouw Middelares 

* Palmzondag: zaterdag 24 maart 18 u en zondag 25 maart om 8.30 u :

* Witte Donderdag: donderdag 29 maart om 8.30 u schoolviering en om 19 uur Witte donderdagviering.
* Goede Vrijdag:
vrijdag 30 maart om 15 uur: Goede Vrijdagviering.
* Paaszaterdag: zaterdag 31 maart om 18 u Paaswake

* Pasen:  1 april: 8.30 uur Eucharistieviering.
6. Parochiaal koor en Goede Week.

Hartelijk dank aan ons parochiaal zangkoor dat naast het mee opluisteren  van de Paaswake in de kathedraal de volgende  diensten opluisteren in onze eigen kerk.

* Zondag 25 maart 8.30 u palmzondag.  

* Donderdag 29 maart om 19 u Witte Donderdagviering.

* Zondag 1 april om 8.30 u Paasviering.

7. Eerste Communie. Op zaterdag 24 maart om 18 uur hebben we de tweede instapviering voor onze eerste communicanten. De eucharistieviering zal grotendeels in het teken staan van de palmwijding en het lijdensverhaal. 

8. Samana: Op dinsdag 27 maart komen we als samamaleden samen in de Familiekring om 14.30 u. In de eucharistieviering die in het teken staat van op weg naar Pasen wordt aan hen die er voor in aanmerking komen het sacrament van de zieken toegediend. Na de viering is er koffietafel

9. Okra-Paasfeest. Op dinsdag 10 april om 14 u in de Familiekring viert onze Okra hun paasfeest: eucharistie, koffietafel met de alom gekende en gewaardeerde tombola. Inschrijven voor 21 maart bij Gisquiere Antoine. We vragen 8 euro voor de leden en niet-leden 11 euro. .  

10. Vormelingen-5-daagse. Op vrijwillige basis gaan onze vormelingen op vijfdaagse. Een heel sterk bezinnend gebeuren. Deze vijfdaagse gaan door van 2 tot 7 april in de Touwladder te Dadizele.

11. Sint-Sixtus -  West-Vleteren. Op dinsdag 10 april gaan onze vormelingen naar de abdij van Sint Sixtus. Hier komen ze op het spoor van wat bidden betekent en zoeken naar de zin van het God gewijde leven.

 12. H. Antonius.  Ook dit jaar volgen we weer de negen dinsdagen die het feest van de H. Antonius voorafgaan. Op die negen dinsdagen komen we om 17.30 u samen in de weekkapel: gebeden tot de H. Antonius, eucharistie, homilie. De eerste van de negen dinsdagen is op dinsdag 17 april. Noteer reeds.  

Terug naar editie overzicht


Editie van 28 maart

Gedoopt

Bartel Dejonghe, zoon van Dimitri en Joke Despeghel, De Montmorencystraat 8, 8908 Vlamertinge. 

 

Overlijden

* Jacqueline Gryson, weduwe van Frans De Geest, Huize Wieltjesgracht, voorheen Dikkebusseweg 124, 89 j.  

 

H. Communie.

Op vrijdag 6 april brengen teamleden en Monique Vanhaverbeke de H. Communie bij zieken en bejaarden.

 

Wij gedenken dankbaar.

1. Vormsel:

*1. Naamopgave van - en kruisjesomlegging bij de vormelingen

Op zondag 18 maart was het weer een indrukwekkende en zeer serene viering.

Catechist Jef Coulembier stuurde ons volgend verslag.

“Bij het binnenkomen in de kerk werd iedereen hartelijk welkom geheten door een groepje vormelingen. Meteen zat de sfeer erin. De vormelingen namen hun voorbehouden plaatsen in geflankeerd door hun ouders, broers, zussen, familie en sympathisanten. Vormelinge Justien sprak het welkomwoord uit. Het Franciscuskoor, zong, geruggesteund door alle vormelingen het lied “Ons Vormsel tegemoet”. Per groepje stonden alle vormelingen recht toen ze hun naam hoorden noemen daar een mama of papa aan de microfoon, meteen de Naamopgave.

Op naar de Kruisjesoplegging. Pater Boni verwees naar God die de eerste mens boetseerde.  Hij demonstreerde de breekbaarheid van een ongebakken pot en toverde hemelse klanken toen hij enkele gebakken potten met een ijzeren staafje aantikte. Ook een manier om de  breekbaarheid van de mens aan te duiden tegenover de kracht die alleen bij God te vinden is. Op het scherm verscheen de gekruisigde Jezus; de overgang naar het voorstellen en zegenen van de kruisjes die pottenbakkers Marc en Chris hadden vervaardigd, een jarenlange traditie. Een dankbaar applaus volgde. Achter elke vormeling kwam nu een ouders staan; ze legden hun een hand op de rechterschouder. De catechisten hingen dan elke jongere van hun groep een kruisje op. Telkens een spontaan applaus terwijl hier en daar een traan werd weggepinkt. Alweer werd een belangrijke stap gezet op weg naar het Vormsel. Pater Boni verklapte dat bisschop Lode, op 19 mei, de Vormheer zal zijn. Verrassing!

Dan brachten de vormelingen de gaven aan en volgde de Dienst van Brood en Wijn. Een grote kring rond het altaar voor het Onze Vader. Elke vormeling mocht de vredewens aan hun ouders doorgeven. Vier mama’s deelden de communie uit. Met het slotlied “Awesome God” kwam een enthousiast einde aan deze mooie viering. Dat laatste heeft Pater Boni niet meer meegemaakt … een doopsel was zijn volgende activiteit en hij zou de familie niet laten wachten.

Volgende afspraak: de zegening van de palmtakken op 24 maart en de Paaswake op 31 maart telkens om 18 uur.

* 2. Broederlijk Delen.

Op 17 maart trokken vormelingen de straat op voor Broederlijk Delen. Rosa, de hoofdverantwoordelijke voor onze vormselwerking stuurde volgend verslag.

“Broederlijk delen: inzet van de vormelingen en de +13

Zaterdag 17 maart wordt een speciale dag voor onze vormelingen en de + 13 werking..

In de Nachtegaallaan , om 9 30 uur, verzamelen Stijn, Ann, Patrick en Rosa  met 15 vormelingen.

Ook de + 13 werking staat ook paraat met enthousiaste leden

De +13 en  de vormelingen krijgen duidelijke afspraken en als we klaar zijn wordt de omslag bij Pater Boni gedeponeerd. We splitsen de groepen in 3. Iedere groep krijgt een gesloten lus.  De lus links van de Vinkenlaan  is voor de + 13.  De oude vogelwijk is voor de groep met Patrick en Rosa en  de nieuwe vogelwijk is voor de groep met Stijn en Ann. Samen gaan we op stap met de boodschap:  geld inzamelen voor broederlijk delen. Sommige vormelingen hebben pech dat er niemand open doet.  Dan stoppen ze de omslag in de brievenbus. Anderen hebben meer geluk en de omslag wordt gevuld en dicht gekleefd. Sommigen schrijven over.  In de oude vogelwijk was er maar één iemand die onze vormelingen grof antwoordde.  Wat  leven we toch in een goede parochie. Hopelijk hebben de andere geen negatieve kritiek gekregen.
  Alle vormelingen zijn heel beleefd en bedanken iedereen ook al krijgen ze niets. De sfeer onder de kinderen is heel goed. Ze lopen om toch maar zoveel mogelijk te kunnen presteren. Soms splitsen ze niet omdat de mensen meer geven als er veel aan de deur staan en dikwijls mogen ze allemaal binnen om even op te warmen. 

Het is bar koud  en rond 11u45 bereiken de vormelingen het einddoel. Helemaal koud maar gelukkig genieten ze van een snoepje en een drankje als beloning voor zoveel inzet voor het zuiden.  Iedereen is tevreden. Morgen na de kruisjesoplegging worden ze eens verwend.

We hebben het veel te koud om op de + 13 te wachten. Zij brengen wel zelf hun omslag naar Fransiscushuyze.

Ook dank aan alle catechisten en vooral aan onze vormelingen die zich ook voor anderen kunnen en willen inzetten.

2. + 13 In het bovengenoemde verslag van Rosa wordt ook melding gemaakt van de +13. Ik meen dat we hen niet genoeg kunnen bedanken voor hun inzet voor Broederlijk Delen. In een bar koud weer hebben ook zij getoond dat mensen uit het Zuiden hen ter harte gaan. In naam van de boeren uit Oeganda, in ons aller naam zeggen we heel gemeend: dankjewel voor je zinzet, moed een durf.

3. Kruisweg. In de veertigdagentijd gingen we elke vrijdag de kruisweg. Hartelijk dank aan hen die voorgingen: Imelda, Monique, Maria en pater Boni. Met een kleine tiental hebben we telkens Jezus gevolgd op zijn weg van lijden en dood. We zijn er sterk van overtuigd dat onze bede die we bij elke statie hebben gebeden zijn vruchten heeft afgeworpen voor onszelf en voor anderen : “Heer, ontferm U over ons. Heer, ontferm U over ons”.

4. Koffiestop.  Marian Vanacker, Dienst Zinzorg en pastoraal H. Hart Ieper liet ons weten dat de opbrengst van de koffiestop  €231, 54 was. Dit bedrag werd doorgestuurd naar Broederlijk Delen.
 

We zien verlangend uit naar.

1. Goede Week. Bij het ontvangen van dit nummer zitten we volop in de Goede Week. Mogen we jullie uitnodigen om de diensten van de Goede week met een grote ingekeerdheid te volgen. In Kerk en Leven vinden jullie de plaatsen en de uren waarop in onze kerken van de plaatselijke gemeenschappen de diensten gevierd worden.

2. In onze kerk O. L. Vrouw Middelares 

* Witte Donderdag: donderdag 29 maart om 8.30 u schoolviering en om 19 uur Witte donderdagviering.
* Goede Vrijdag:
vrijdag 30 maart om 15 uur: Goede Vrijdagviering.
                               Oecumenische Passietocht: om 20.00 uur met start in de Sint-Pieterskerk.
* Paaszaterdag: zaterdag 31 maart om 18 u Paaswake

* Pasen:  1 april: 8.30 uur Eucharistieviering.

3. Parochiaal koor en Goede Week.

Hartelijk dank aan ons parochiaal zangkoor dat naast het mee opluisteren  van de Paaswake in de kathedraal de volgende  diensten opluistert in onze eigen kerk. Dat hebben ze reeds gedaan op Palmzondag en ook nu op Witte Donderdag 29 maart zingen ze om 19 u in de Witte Donderdagviering en luisteren ze de Paasviering op op zondag 1 april om 8.30 u.  

4. Okra-Paasfeest. Op dinsdag 10 april om 14 u in de Familiekring viert onze Okra hun paasfeest: eucharistie, koffietafel met de alom gekende en gewaardeerde tombola. Inschrijven voor 21 maart bij Gisquiere Antoine. We vragen 8 euro voor de leden en niet-leden 11 euro. .  

5. Vormelingen-5-daagse. Op vrijwillige basis gaan onze vormelingen op vijfdaagse. Een heel sterk bezinnend gebeuren. Deze vijfdaagse gaan door van 2  tot 7 april in de Touwladder te Dadizele.

6.  Sint-Sixtus -  West-Vleteren. Op dinsdag 10 april gaan onze vormelingen naar de abdij van Sint Sixtus. Hier komen ze op het spoor van wat bidden betekent en zoeken naar de zin van het God gewijde leven.

7. H. Antonius.  Ook dit jaar volgen we weer de negen dinsdagen die het feest van de H. Antonius voorafgaan. Op die negen dinsdagen komen we om 17.30 u samen in de weekkapel: gebeden tot de H. Antonius, eucharistie, homilie. De eerste van de negen dinsdagen is op dinsdag 17 april. Noteer reeds.  

8. +13. Italiaanse Avond. Op zaterdag 28 april houdt onze +13 hun Italiaanse Avond in de Familiekring. Keuken open van 18 uur tot 22 uur. Buffet à volonté. Kaarten bij de leden en de leiding.  Volwassenen 15 euro, kinderen ( eerste tot vierde leerjaar) 10 euro en kleuters gratis (wel bestellen). Meer info: Tom Catry: 047 1/747004; Rosalia Monkiewicz 0475/316804 

Terug naar editie overzicht


Editie van 4 april

 Overlijden

* Marie Therese Woussen, weduwe van Gerard Duhayon, Huize Wieltjesgracht ,83 j.

* Lucien Decadt, weduwnaar van Paula Milleville, Huize Sint Jozef, 85 j.  

 

H. Communie.

Op vrijdag 6 april brengen teamleden en Monique Vanhaverbeke de H. Communie bij zieken en bejaarden.

 

Wij gedenken dankbaar.

1. Eerste Communie

In tien stappen ( tien wekelijkse beurten) bereiden ouders, school en parochie de eerste communicanten voor op hun eerste communie. In de week van 19 tot 24 maart was het reeds stap zes. Deze stap heeft als titel:”Bidden met heel je hart”. Voor deze stap gaat pater Boni zoals hij dat al jaren doet naar elk eerste leerjaar.

Eerst kijken we nog even naar de biddende Jezus. Samen met de leerlingen ervaren we dat we kunnen bidden met heel ons lichaam op een zesvoudige wijze: “Zingend bidden”, “Uit een gebedenboekje bidden”, “Met gevouwen handen bidden”, Zonder woorden bidden”, “Met je eigen woorden bidden” en “Samen het Onze Vader bidden”.

2. Er werd veel gerepeteerd. In het vooruitzicht van de “Goede Week en Pasen” werd door onze koren, school en op andere wijze veel voorbereidend werk gedaan. Hartelijk dank aan jullie allen.

3. Palm. In de aanloop naar Palmzondag werden we voorzien van heel veel palm. hartelijk dank aan onze leveranciers als ik het zo mag zeggen. Aan  Georges Creus en Stefaan Parret en zeer hartelijke dank.

4. Team en meimaand. In het team van dinsdag 20 maart werden naast andere actualiteitspunten heel bijzondere aandacht geschonken aan de Meimaand. We hebben een groep verantwoordelijken die zorgen voor het bidden aan hun Mariakapelletje. In het team hebben we plaats en data bepaald. De teamleden gaan nu naar die verantwoordelijken om even af te toetsen of datum past.

 

We zien verlangend uit naar.

1. Vormelingen-5-daagse. Op maandag 2 april zijn op vrijwillige basis vormelingen op vijfdaagse vertrokken. Een heel sterk bezinnend gebeuren. Ze verblijven nog tot 7 april in de Touwladder te Dadizele.

2. Sint-Sixtus -  West-Vleteren. Op dinsdag 10 april gaan onze vormelingen naar de abdij van Sint Sixtus. Hier komen ze op het spoor van wat bidden betekent en zoeken naar de zin van het God gewijde leven.

3. Okra-Paasfeest. Op dinsdag 10 april om 14 u in de Familiekring viert onze Okra hun paasfeest: eucharistie, koffietafel met de alom gekende en gewaardeerde tombola. Inschrijven voor 21 maart bij Gisquiere Antoine. We vragen 8 euro voor de leden en niet-leden 11 euro. .  

4. H. Antonius.  Ook dit jaar volgen we weer de negen dinsdagen die het feest van de H. Antonius voorafgaan. Op die negen dinsdagen komen we om 17.30 u samen in de weekkapel: gebeden tot de H. Antonius, eucharistie, homilie. De eerste van de negen dinsdagen is op dinsdag 17 april. Noteer reeds.  

5. +13. Italiaanse Avond. Op zaterdag 28 april houdt onze +13 hun Italiaanse Avond in de Familiekring. Keuken open van 18 uur tot 22 uur. Buffet à volonté. Kaarten bij de leden en de leiding.  Volwassenen 15 euro, kinderen ( eerste tot vierde leerjaar) 10 euro en kleuters gratis (wel bestellen). Meer info: Tom Catry: 047 1/747004; Rosalia Monkiewicz 0475/316804

Terug naar editie overzicht


Editie van 11 april

Wij gedenken dankbaar.

1. Palmzondag.

We mogen terugblikken op zeer goede bijgewoonde palmvieringen. De palmprocessie, de palmhulde, het lijdensverhaal en de eucharistie zelf werden door velen intens meegeleefd. De PowerPoint heeft weer eens zijn grote beeldkracht getoond. Ongelooflijk hoeveel mensen palmtakken hebben meegenomen vanuit de vieringen. Op palmzondag zelf maar ook dagen erna zijn er veel palmen komen halen. 

2. Eerste Communie

1° Tweede instapviering. De tweede instapviering was anders dan de andere jaren. Omdat de instapviering op palmzaterdag viel ( 24.03.2018) stond deze viering in het drievoudige teken van palm, lijdensverhaal en uiteraard eucharistie.  Jongeren uit de zesdes hebben met onze eerste communicanten stappen gezet naar Jezus. Ze deden dat op een bewonderenswaardige wijze. Ze reikten onze eerste communicanten palmen aan om Jezus tegemoet te gaan en Hem te huldigen. Jaren geleden had meester Ghislain in de figuren van het lijdensverhaal - op het niveau van kinderen – het lijden en de dood van Jezus zo getekend dat confrontatie met de lijdende Jezus niet uit de weg kon gegaan worden. De leerlingen uit het zesde hebben in en door de figuren van  het passieverhaal met de eerste communicanten stappen gezet naar de lijdende Jezus. Voor een derde maal werden er heel uitdrukkelijke stappen gezet naar Jezus toen zesdes en eerste communicanten  hand in hand, schouder aan schouder de offergaven voor de  eucharistie naar het altaar brachten om zo samen eucharistie te vieren. Dankjewel aan het Sint Franciscusjongerenkoor, de talrijke aanwezigen en ook de misdienaars van de pastorale eenheid die voor hun Romereis ons stil maakten.

2° Kruisweg. Leerkrachten uit onze eerste leerjaren waren zo sterk onder de indruk van het gebrachte lijdensverhaal dat ze na de viering pater Boni vroegen om met de eerste communicanten de kruisweg te gaan. Op maandag 26 maart is hij met de drie eerste leerjaren afzonderlijk de veertien staties van de kruisweg gegaan. Een toch wel uitzonderlijke voorbereiding op de eerste communie.

3. Witte donderdagviering. Bij het schrijven van deze regels is het 30 maart, Goede Vrijdag. De tekst voor dit nummer moet deze voormiddag ingezonden worden. Zo kunnen we nu maar alleen terugblikken op de Witte Donderdagviering van gisterenavond 29 maart. We waren met een kleine zeventig personen aanwezig. Het parochiaal zangkoor heeft uitermate goed gezongen. De pastorale verantwoordelijke, Lut Claeys, van het RVT Tempelhof  nam in dienstkleed actief deel aan de viering. De sterke aanwezigheid van mensen uit het RVT Tempelhof stemden ons gelukkig. Het voltallige parochieteam naam deel aan de viering en ook de voorzitster van Okra Josianne Arnaert was er in dienstkleed. Diaken Bart Lefever deed de voetwassing die door gezangen en duidingteksten naar vandaag werd doorgetrokken. We mochten de instelling van het priesterschap en de eucharistie gedenken en intens beleven. In een stille aanbidding hebben we Jezus vergezeld op zijn weg naar het lijden.

 

We zien verlangend uit naar.

1. Eerste Communie.

* Werkgroep.  Op maandag 16 april komt de werkgroep Eerste Communie samen om de tweede ouderavond op punt te stellen en de eerste communieviering uit te schijven.

* Tweede oudervond. Op maandag 23 april hebben we onze tweede ouderavond

om 20 uur in de kerk.

2. Vormsel.

* Werkgroep. Op woensdag 25 april komt de werkgroep om 20.30 u samen om de Vormselviering op punt te stellen.

* Biechtvieringen. Op donderdag 3 en vrijdag 4 mei hebben de biechtvieringen plaats in de tuin van Franciscushuyze.

3. H. Antonius.  Ook dit jaar volgen we weer de negen dinsdagen die het feest van de H. Antonius voorafgaan. Op die negen dinsdagen komen we om 17.30 u samen in de weekkapel: gebeden tot de H. Antonius, eucharistie, homilie. De eerste van de negen dinsdagen is op dinsdag 17 april.   

4. +13. Italiaanse Avond. Op zaterdag 28 april houdt onze +13 hun Italiaanse Avond in de Familiekring. Keuken open van 18 uur tot 22 uur. Buffet à volonté. Kaarten bij de leden en de leiding.  Volwassenen 15 euro, kinderen ( eerste tot vierde leerjaar) 10 euro en kleuters gratis (wel bestellen). Meer info: Tom Catry: 047 1/747004; Rosalia Monkiewicz 0475/316804

5. De meimand. Ook dit jaar hopen we de meimaand intens te beleven. Zoals elk jaar zijn er drie kernpunten: de opening  van de meimaand, het bidden aan de Mariakapelletjes en de afsluit van de meimaand. De opening van de meimaand heeft plaats op vrijdag 27 april om 18 uur aan het beeld van onze Lieve Vrouw in de tuinwijk. We vieren er  eucharistie. In de loop van de komende weken zal het verdere  programma van de meimaand gepubliceerd worden.

Terug naar editie overzicht


Editie van 18  april

Gedoopt

* Jade Odent, dochter van Kevin en Isabel Baert, Tramstraat 13, 8900 Ieper

* Ludwig Parret, zoon van Pius en Annelies Cardoen, Hommelhofstraat 1, 8900 Ieper.

 

Overleden

Pierre Vandenberghe, echtgenoot van Georgette Tailly, Fabiolaaan 1, 91 j.

 

H. Communie

Op vrijdag 4 mei brengt pater Boni bij zieken en bejaarden de H. Communie.

  

Wij gedenken dankbaar

1. Paasfeest Samana. Op dinsdag 27 maart kwam Samana samen in de Familiekring voor hun jaarlijks “ Op weg naar Pasen”. Er waren een honderdtal

ingeschrevenen waarvan er een vijftigtal het sacrament van de ziekenzalving ontvingen. De eucharistieviering was uitgeschreven door Imelda Deboevere.  Een zeer sterke betrokkenheid van bestuursleden kleurde de viering. Zij kwamen binnen met enorm grote palmtakken die ook in het verdere verloop van de viering  gebruikt werden. Na de viering was het weer een gezellig, bemoedigend samen zijn. Er werden door Erna Burggraeve veel lotjes verkocht.

2. Schoolviering. Op Witte donderdag 29 maart mochten we dank zij de derdes onder leiding van de juffen Sabin en Véronique een pracht van een “Witte Donderdagviering” beleven. De leerlingen brachten de zaal in orde voor het vieren van het paasfeest. Tijdens de maaltijd stond pater Boni op en waste de voeten van de twaalf  “Leerlingen - apostelen”. Vanuit een grote dienstbaarheid die Jezus had getoond ging onze dienstbare aandacht naar Broederlijk Delen. Een filmpje werd afgespeeld. Voor de maaltijd brachten de “Leerlingen – apostelen” dertien mandjes aan elk gevuld met groot ongedesemd brood. Aan de communie nadat zij gegeten hadden van het brood en gedronken hadden uit de beker gaven ze dat groot ongedesemd Jezusbrood aan een leerkracht van het tweede tot het zesde en zij braken op hun beurt het brood voor hun leerlingen. Dank aan het Sint Franciscusjongerenkoor..

  

3. Goede Vrijdag. Op die vrijdag 30 maart waren we met een vijftigtal voor de Goede Vrijdagviering. Het was een stille viering gezien onze organist Ludo niet kon komen. Een hartelijke dank aan allen van onze parochie die hebben deelgenomen aan de weer prachtige en zo diepvolle passietocht. 

4. Paaswake. We waren, juist geteld, met 285. We danken de jongeren en de jongvolwassenen die in de vier grote delen van de Paaswake zo bijzonder actief hebben deelgenomen. Naast de personen die al jaren meehielpen in de paaswake deden velen uitroepen: wat een pracht van een doorleefde paaswake. De +13, de leiding van de Chiro, de oud-leiding van deze beide groepen, de kinderen en vormelingen vormden samen met PIBmensen een meer dan een uitzonderlijke  grote kring. Een bijzondere dank aan Ludo en het Sint Franciscusjongerenkoor onderleiding van Stijn  voor de muzikale opluistering van de viering. Op het einde van de Paaswake mocht pater Boni een gezamenlijk getekende  herinnering ontvangen van Plusdertien en Chiro. Dat de Verrezene ons mag blijven inspireren.

5. Pasen. De eucharistieviering op paaszondag werd druk bijgewoond. Een hartelijk dank aan het parochiaal zangkoor dat zeer talrijk aanwezig was en prachtig heeft gezongen. Velen van het koor hadden ook gezongen in de Paaswake  in de kathedraal.

6. Okra: dubbele dankjewel Tot 16 september 2018 is pater Boni nog actief. In de loop van de voorbije maanden en weken nam hij al gaandeweg afscheid van de dynamische groepen in de parochie met wie hij vele jaren actief mocht samenwerken.  Dat was reeds het geval voor de werkgroep van de eerste communie, de kerkfabriek, het parochiaal team, d’Ex van de Chiro, de Femma, de Pib en op dinsdag 3 april was het voor de Okra.  Ook toen was het een wederzijdse dankjewel. In de komende weken – maanden komt Samana, de werkgroep vormselcatechese, parochiaal zangkoor en lectoren, de jongeren ( +13, chiro, rondom koor en de misdienaars), de parochieraad en kerkfabriek van Hollebeke  en nog anderen aan de beurt. Telkens vraagt pater Boni dat ze vreugdevol blijven getuigen van hun christen-zijn.    

7. Vijfdaagse Vormsel. Een van de vele activiteiten in voorbereiding op het vormsel is onze vijfdaagse.  Stijn stuurde ons volgend verslag.

“43 enthousiaste vormelingen, oud-vormelingen, kokkies, minikokkies, minimoni's, (M&M's) en moni's trokken van 2 tot 7 april op 5-daagse naar 'De Touwladder' in Dadizele. Ze gingen samen op zoek naar zichzelf, hun talenten, echte vriendschap, ... We praatten over wat ons bezighoudt, het geloof, vrienden, …  De deelnemers gingen in de In-Leefmomenten letterlijk 'over de streep'. Eerst wat aarzelend, daarna vastberaden. Het was pakkend om te zien hoe de vormelingen bepaalde problemen bespreekbaar maakten en elkaar zo een stapje verder hielpen. Heel wat 5-daagsers verlegden ruimschoots hun grenzen. Ze leerden in de namiddag- en avondactiviteiten samenwerken. Bovendien ontmaskerden we na de talrijke tips en opdrachten Kaat als ‘De Mol’. Het werd een sfeervolle, verrijkende tijd! Van harte bedankt aan alle sfeermakers, de kokkies Nele en Deborah, de moni’s Diethe, Anaïs, Paulien en Marie, de mini-moni’s, oud-vormelingen, de chauffeurs; en Rosa voor de opkuis!”

 
We zien verlangend uit naar.

1. Eerste Communie.

Tweede oudervond. Op maandag 23 april hebben we onze tweede ouderavond

om 20 uur in de kerk.

2. Vormsel.

* Werkgroep. Op woensdag 25 april komt de werkgroep om 20.30 u samen om de Vormselviering op punt te stellen.

* Biechtvieringen. Op donderdag 3 en vrijdag 4 mei hebben de biechtvieringen plaats in de tuin van Franciscushuyze.

3. H. Antonius.  Op de negen dinsdagen die het feest van de H. Antonius voorafgaan komen we om 17.30 u samen in de weekkapel: gebeden tot de H. Antonius, eucharistie, homilie.

4. +13. Italiaanse Avond. Op zaterdag 28 april houdt onze +13 hun Italiaanse Avond in de Familiekring. Keuken open van 18 uur tot 22 uur. Buffet à volonté. Kaarten bij de leden en de leiding.  Volwassenen 15 euro, kinderen ( eerste tot vierde leerjaar) 10 euro en kleuters gratis (wel bestellen). Meer info: Tom Catry: 047 1/747004; Rosalia Monkiewicz 0475/316804

5. De meimand. Ook dit jaar hopen we de meimaand intens te beleven. Zoals elk jaar zijn er drie kernpunten: de opening  van de meimaand, het bidden aan de Mariakapelletjes en de afsluit van de meimaand.

* De opening van de meimaand heeft plaats op vrijdag 27 april om 18 uur aan het beeld van onze Lieve Vrouw in de tuinwijk.

* Bidden aan de Mariakapelletjes. Hier de eerste beurten

° Maandag 7 mei: Kapelletje  aan ’t Hoeveke, Familie Wydhooge 

° Maandag 14 mei: Aan de boom in de Tybaertstraat, Familie Jaecques

° Woensdag 16 mei: Pannenhuisstraat 34  Familie Debergh

* Afsluit van de meimaand Op donderdag 31 mei: De jaarlijkse meibedevaart naar de Frezenberg. Om 18.00 u. starten we in de kerk en dan gaan we samen biddend en zingend te voet naar de Frezenberg. Onderweg houden we halt aan de kapel in de Nachtegaallaan bij de school. Om 19.00 u. vieren we eucharistie in de kapel van de Frezenberg met heel de pastorale eenheid.

Terug naar editie overzicht


Editie van 25 april

Gedoopt

* Ava Carlé, dochter van Isabelle Carlé, Heidestraat 31, 8906 Elverdinge

* Lisa Lebbe, dochter van Jempy en Veerle Laire, Tresoriestraat 9, 8980 Zonnebeke

* Milan Braem, zoon van Xavier en Justine Loyson, Viooltjeslaan 13, 8900 Ieper.

 

H. Communie

Op vrijdag 4 mei brengt pater Boni bij zieken en bejaarden de H. Communie.

 

 

Wij gedenken dankbaar

1. Vormelingen. Uit het verslag dat catechist Jef Coulembier ons stuurde het volgende. “SINT-SIXTUSABDIJ – dinsdag  10 april  2018 “ Om 7.15 uur staat de eerste vormeling al klaar.  De anderen komen allemaal met hun chauffeurs toe en om 7.30 uur vertrekken we met 15 vormelingen. Zes ouders en  4 auto’s rijden langzaam naar de abdij.  We ervaren onmiddellijk de rust en de stilte van de omgeving. Via het gastenverblijf komen we in de kapel voor de eucharistieviering van 8.30 uur. Eén voor één komen de, in witte pijen gehulde, monniken de kapel binnen en nemen plaats aan beide zijden van het koor. Het is muisstil; we voelen de aanwezigheid van onze Heer en genieten van wat we meemaken, samen met andere bezoekers en mensen van de buurt.  Na een viering vol zang en gebed keerden we terug naar de parking voor de abdij. Mark Bode nam ons direct mee naar het claustrum. De vormelingen mochten eerst door de geschiedenis van de Sint-Sixtusabdij wandelen.  Daarna vuurden ze al hun vragen af.. We hebben nog nooit zoveel vragen horen stellen. Mark wist op alle vragen een gepast en soms ook een humoristische antwoord. Mark deelde ons o.a. mee dat de gelovigen een jaar op voorhand moeten boeken om de Paaswake mee te volgen; ze moeten immers ook een kamer reserveren om te overnachten. Gids Mark zelf stelde een drievoudige vraag. Men mocht slechts éénmaal de hand opsteken om een goed antwoord te proberen te geven.  Allen reageerden op hun eigen manier … ’t was immers niet voor punten.  Dit waren de vragen: 1) Ben je zeker dat God bestaat?  2) Ben je zeker dat God niet bestaat? 3) Twijfel je of God wel of niet bestaat?  Tenslotte stelde Mark voor dat de jongens of de meisjes die wensten monnik of kloosterlinge te worden, zouden blijven zitten.  De stoelen waren direct leeg en weg waren we. Dank u Mark voor je toewijding. Daarna genoten de vormelingen van een koek en een gezond drankje terwijl er voor de ouders een kop koffie voorzien was. Dank je wel Rosa. Tijd om naar de grot te stappen waar we de  beeltenis van de zeven smarten van Maria konden bewonderden. De “kansel”, een soort preekstoel, nodigde iedereen uit eens zijn diepste wens naar voor te brengen.  De meeste wensen betroffen ”vrede en nooit meer oorlog”. Als dat geen mooie voorzet is naar onze politici en overheid. Na een beetje ontspanning op het houten speelplein keerden we  tevreden terug naar huis”.

2. Okra Paasfeest.  Op dinsdag 10 april hield onze Okra hun Paasfeest. Er waren negentig ingeschrevenen. In een lange traditie vierden we in de Familiekring eerst eucharistie met hernieuwing van onze doopbeloften.  De drie koppels die hun jubilea vierden werden zeer actief betrokken in de viering. Na de viering werden onze jubilarissen gehuldigd. We delen in de vreugde van: Deknudt Antoon & Arnaert Josiane – 50 jaar gehuwd; Jaecques Wilfried & Burggraeve Erna – 50 jaar gehuwd; Platteau Robert & Ryckaert Mia – 60 jaar gehuwd. Emile Muylle had voor elk koppel een pracht van een huldegedicht gemaakt. Het moet niet gezegd worden dat de tombola met zijn talrijke prijzen veel bijval had. De ovenkoeken met bijbehorende smaakten lekker. Het was er weer gezellig. Onze voorzitster Josiane, gedragen door bestuur en ons allen kan echt presenteren en animeren.

 

We zien verlangend uit naar.

1. Vormsel.

* Werkgroep. Nu woensdag 25 april komt de werkgroep om 20.30 u samen om de Vormselviering op punt te stellen.

* Biechtvieringen. Op woensdag 2 en donderdag 3 mei hebben de biechtvieringen plaats in de tuin van Franciscushuyze.

2. +13. Italiaanse Avond. Nu zaterdag 28 april houdt onze +13 hun Italiaanse Avond in de Familiekring. Keuken open van 18 uur tot 22 uur. Buffet à volonté. Kaarten bij de leden en de leiding.  Volwassenen 15 euro, kinderen ( eerste tot vierde leerjaar) 10 euro en kleuters gratis (wel bestellen). Meer info: Tom Catry: 047 1/747004; Rosalia Monkiewicz 0475/316804

3. De meimand. Ook dit jaar hopen we de meimaand intens te beleven. Zoals elk jaar zijn er drie kernpunten: de opening  van de meimaand, het bidden aan de Mariakapelletjes en de afsluit van de meimaand.

* De opening van de meimaand heeft plaats nu vrijdag 27 april om 18 uur aan het beeld van onze Lieve Vrouw in de tuinwijk.

* Bidden aan de Mariakapelletjes. Hier de eerste beurten

° Maandag 7 mei: Kapelletje  aan ’t Hoeveke, Familie Wydhooge 

° Maandag 14 mei: Aan de boom in de Tybaertstraat, Familie Jaecques

° Woensdag 16 mei: Pannenhuisstraat 34  Familie Debergh

* Afsluit van de meimaand Op donderdag 31 mei: De jaarlijkse meibedevaart naar de Frezenberg. Om 18.00 u. starten we in de kerk en dan gaan we samen biddend en zingend te voet naar de Frezenberg. Onderweg houden we halt aan de kapel in de Nachtegaallaan bij de school. Om 19.00 u. vieren we eucharistie in de kapel van de Frezenberg met heel de pastorale eenheid.

4. Meibedevaarten. Onze Okra heeft hun meibedevaart op dinsdag 15 mei naar Dadizele en onze samana gaat op bedevaart ook naar Dadizele op dinsdag 22 mei.

5. Rommelmarkt. Op zondag 6 mei organiseert onze PIB hun jaarlijkse Rommelmarkt. Dat de rommelmarkt weer een gebeurtenis mag worden waar mensen elkaar ontmoeten. Dat in een minzame glimlach, door een bemoedigend woord, door een gezellig vertoeven in de tent wonderen geschieden. Dat de standhouders en de PIB rijkelijk beloond mogen worden door een goed centje te verdienen. Dat de zon mag schijnen hoog aan de hemel en zeker in het hart van allen die de Rommelmarkt organiseren en deze zullen bezoeken.

6. Zeer drukke dagen. De komende dagen en weken staan in het teken van de voorbereiding op de eerste communie, Hemelvaartsdag 10 mei en van het vormsel op zaterdag 19 mei.

Terug naar editie overzicht